Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Tο Τμήμα έχει επενδύσει στην υλοποίηση της δικής του υποδομής cloud που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Η τεχνολογία ιδεατοποίησης (virtualization) που χρησιμοποιείται είναι ένας συνδυασμός Vmware και Ovirt, με το τελευταίο να είναι το upstream ανοιχτού κώδικα του Red Hat Enterprise Virtualization. Περισσότερες από 100 εικονικές μηχανές φιλοξενούνται επί του παρόντος στους διακομιστές του Τμήματος, οι οποίοι παρέχουν περισσότερα από 2 THz ισχύς CPU και 3 TB μνήμης μαζί με 100 TB αποθηκευτικού χώρου που είναι προσβάσιμος στο σύμπλεγμα μέσω καναλιού οπτικών ινών.

Η συντριπτική πλειονότητα των εικονικών μηχανών βασίζεται στο Linux (κυρίως Debian και Ubuntu), ενώ ένα Kubernetes cluster εκτελεί επί του παρόντος πολλά container services που χρησιμοποιούνται στα έργα Ε&Α του Τμήματος. Παραδείγματα υπηρεσιών που τρέχουν στις υποδομές του τμήματος αναφέρονται παρακάτω:

samba 4 nextcloud zabbix budibase 1318634
  • ένας ελεγκτής τομέα Samba που παρέχει έναν ενοποιημένο τρόπο διαχείρισης των σταθμών εργασίας Linux και Windows στα εργαστήρια του Τμήματος,
  • ένας διακομιστής αρχείων Samba που φιλοξενεί τους φακέλους χρήστη με όριο 5 GB για κάθε χρήστη,
  • μία υπηρεσία Nextcloud που χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης στον ιστό στους  φακέλους χρήστη μέσω μιας διεπαφής ιστού εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης
  • ένα σύστημα διαχείρισης Zabbix για συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης κρίσιμων υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω,
  • Η πλατφόρμα Budibase που χρησιμοποιείται στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών διαδικασιών και διαδικασιών τμημάτων που σχετίζονται με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Το ιδιωτικό cloud χρησιμοποιείται επίσης για τη φιλοξενία διαφόρων εικονικών μηχανών που σχετίζονται με την πρωτοβουλία Study in Greece και αρκετά ερευνητικά έργα Horizon 2020. Οι διακομιστές του Τμήματος φιλοξενούνται στο υπόγειο του κτιρίου και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μπορούν να τροφοδοτηθούν από το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας του κτιρίου (UPS) και τη γεννήτρια Diesel.

Το υπολογιστικό κέντρο κτιρίου φιλοξενεί επίσης διακομιστές αφιερωμένους για ιδρυματικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας e-class και e-studies και άλλων. Υπάρχει ένα αποκλειστικό ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών που συνδέει το κτίριο με την κύρια πανεπιστημιούπολη παρέχοντας συνδεσιμότητα στα 10 Gb/s.