Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Το εργαστήριο του 2ου ορόφου χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής, ώστε να υποστηρίζει τα μαθήματα που απαιτούν τη διεκπεραίωση εργαστηριακών ασκήσεων.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του εργαστηρίου για ερευνητικούς σκοπούς τόσο από τα μέλη ΔΕΠ και το ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος όσο από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα.

 

Φωτογραφίες

 

 

 

Πληροφορίες

35 θέσεις εργασίας  
2ος Όροφος - Κτήριο Πληροφορικής & Τηλεματικής, Ομήρου 9, Ταύρος, 17778  

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινές 08:00 - 22:00 και Σαββατοκύριακο 09:00 - 20:00

 

 

   Υπεύθυνος

 

 

Στο εργαστήριο του 2ου ορόφου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 PC dual boot Windows 7 / Linux (Ubuntu).

 

Λίστα διαθέσιμου λογισμικού

Λογισμικό:

 • Netbeans με glassfish application server και tomcat
 • JDeveloper
 • Mysql workbench
 • sqldeveloper
 • Octave ( + Octave-communications + Octave-signal)
 • qtspim
 • Gimp
 • Libreoffice
 • Eclipse με android sdk και εγκατάσταση Android Virtual Device Manager
 • Bluefish editor
 • gcc
 • g++
 • Java EE SDK & JRE
 • Weka
 • Code::Blocks
 • Qucs: Quite Universal Circuit Simulator
 • ProjectLibre
 • OpenProj
 • Texlive
 • Texmaker

Windows 7:

 • Prolog
 • CLIPS
 • Nopepad++   
 • Dev-C++
 • Brackets

Linux:

 • Latex - texlive (texlive-full, texlive-lang-greek, texlive-fonts-extra, texlive-latex-extra, texlive-common, texlive-xetex)
 • kile
 • gcc,  g++
 • OpenMPI  (apt-get install openmpi)

 

Εκτυπωτής

 

 

Αλληλεπιδραστικό σύστημα προβολής

Διαδραστικός προβολέας SONY VPL-SW535C

 

 Κλιματιζόμενος χώρος