Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Εξοπλισμός & ΚΠΔ

ΚΠΔ

 

Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΠΔ

Αναφορά προβλημάτων

  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΠΔ (Σχετικός με Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής)

Στο κτίριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου επί της οδού Ομήρου υπάρχει δομημένη καλωδίωση, και 3 σημεία συγκέντρωσης της καλωδίωσης (UTP cat 6): το νέο Computer Room που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο, το σημείο συγκέντρωσης του 3ου ορόφου και το σημείο συγκέντρωσης του 5ου ορόφου.
Ο κεντρικός υπολογιστικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στο Computer Room στο πρώτο υπόγειο. Σε αυτό υπάρχει ο απαραίτητος κλιματισμός και UPS 120KVA, που συνδέεται με γεννήτρια που μπαίνει σε λειτουργία μετά τη διακοπή ρεύματος. Στα σημεία συγκέντρωσης καλωδίωσης υπάρχει επίσης εγκατάσταση κλιματισμού, ενώ όλες οι πρίζες στους χώρους αυτούς, όπως και αυτές των εργαστηρίων και των αιθουσών διδασκαλίας συνδέονται με την κεντρική εγκατάσταση UPS του κτιρίου. Τόσο στο Computer Room όσο και στα σημεία συγκέντρωσης καλωδίωσης υπάρχουν ικριώματα 19’’ για την φιλοξενία του υπολογιστικού και του δικτυακού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, στο Computer Room υπάρχουν 2 ικριώματα 19” APC NetShelter SX 42U 750mm Wide και στα σημεία συγκέντρωσης της καλωδίωσης από 1 ικρίωμα του ιδίου τύπου. Όλος ο κεντρικός εξοπλισμός στα σημεία συγκέντρωσης καλύπτεται από το κεντρικό UPS του κτιρίου.

Α) Ενεργός Δικτυακός Εξοπλισμός

Ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός του κτιρίου είναι της εταιρείας Cisco και υποστηρίζει τις ανάγκες τηλεπικοινωνιών και δικτυακής διασύνδεσης, αξιοποιώντας την δομημένη καλωδίωση και περιλαμβάνει:

 • 1 κεντρικό μεταγωγέα ο οποίος έχει 48 απλές θύρες και 12 θύρες PoE και μία κάρτα με 7 θύρες που υποστηρίζουν οπτικές συνδέσεις με πομποδέκτες 1000Base-SΧ.
 • 1 δρομολογητή για την υποστήριξης IP τηλεφωνίας (Voice Gateway).
 • 1 σύστημα επεξεργασίας κλήσεων voice over IP.
 • 2 οπτικοί μεταγωγείς Brocade switches 300 για τον Κεντρικό Υπολογιστικό Εξοπλισμό.
 • 4 μεταγωγείς ορόφου (χωρίς PoE, 4 switch × 48 θύρες) για την εσωτερική κάθετη διασύνδεση των ορόφων.
 • 2 μεταγωγείς ορόφου για το τηλεφωνικό δίκτυο (με PoE, 2 switch × 48 θύρες)
 • 40 τηλέφωνα IP για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των γραφείων του Κτιρίου
 • 6 ασύρματα σημεία πρόσβασης, εσωτερικού χώρου (access points), σε διάφορα σημεία του Κτιρίου.

Η διασύνδεση των διαφόρων μεταγωγέων στους ορόφους με το κεντρικό μεταγωγέα λαμβάνει χώρα μέσω πολύτροπων οπτικών ινών με SC connectors. 

Η εσωτερική διασύνδεση λαμβάνει χώρα μέσω Gigabit Ethernet (1GbE), ενώ είναι δυνατή η υποστήριξη 10Gigabit Ethernet (10GbE) μελλοντικά. Η σύνδεση με το δίκτυο WAN πραγματοποιείται μέσω του ΕΔΕΤ. Το κτίριο συνδέεται με το ΚΠΔ που βρίσκεται μέσα στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70) μέσω ενός ιδιόκτητου δικτύου οπτικής ίνας.

 

Β) Κεντρικός Υπολογιστικός Εξοπλισμός

Ο κεντρικός υπολογιστικός εξοπλισμός υποστηρίζει τα εργαστήρια καθώς και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου συνολικά. Σε αυτόν περιλαμβάνεται:

 • 1 αρθρωτό σύστημα 5 εξυπηρετών (5 blades) για την υποστήριξη persistent υπηρεσιών (όπως πχ τη φιλοξενία της ιστοσελίδας του Τμήματος, των προσωπικών ιστοσελίδων των χρηστών, το webmail του Τμήματος, LDAP, mail server)
 • 2 οπτικά switch 16 θυρών, τα οποία συνδέουν τους εξυπηρετητές και τις μονάδες αποθήκευσης μεταξύ τους για την ταχύτατη ικανοποίηση των υψηλών απαιτήσεων που προκύπτουν από τις ανάγκες του Τμήματος.
 • 1 εξυπηρέτης Oracle Sun Server T4 ειδικών εφαρμογών πολλαπλών πυρήνων για την εξυπηρέτηση εφαρμογών με πολλές απαιτήσεις πόρων, όπως εκπαιδευτικά λογισμικά πακέτα, πακέτα προσομοίωσης κ.λ.π. Οι πόροι του εξυπηρέτη χρησιμοποιούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του Τμήματος και την υποστήριξη ανεξάρτητων υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί το ανάλογο λογισμικό συστήματος. O server έχει λειτουργικό Solaris 10. O ρόλος του είναι application server και χρησιμοποιείται στα εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.
 • 1 συστοιχία σκληρών δίσκων Storage Oracle Sun ZFS 7320 συνολικής χωρητικότητας 70TBytes, για την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών (αρχεία, email, κλπ). Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με οπτική ίνα όσο και με Ethernet. Το Storage έχει λειτουργικό σύστημα Solaris 11 και αποτελείται από 2 τμήματα.
 • Oracle server όπου είναι αποθηκευμένο το λειτουργικό σύστημα του Storage
 • Oracle storage όπου είναι τοποθετημένοι οι δίσκοι με τον controller τους
 • Η σύνδεση των 2 συστημάτων γίνεται με καλώδια δικτύου τύπου infiniband
 • 1 συστοιχία σκληρών δίσκων Oracle Sun Blade 6000 συνολικής χωρητικότητας 3TBytes, για πειράματα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.
 • 1 μονάδα λήψης αντιγράφων ασφαλείας με ταινία Tape Library StorageTek SL150 για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, κρίσιμων αρχείων και στιγμιότυπων των συστημάτων.
 • 1 εξυπηρέτης Sun X2200 ως Ldap Server (secondary)
 • 1 εξυπηρέτης Sun X2200 ως Primary Sun Ray server. Έχει στηθεί Solaris 10. O ρόλος του είναι να υποστηρίζει τα Sun Ray Thin clients 3i των εργαστηρίων. Επειδή τα Sun Rays είναι dummy terminals η επικοινωνία με τον Sun Ray server γίνεται μέσω των mac addresses των καρτών δικτύου. Mόλις ο Sun Ray server αναγνωρίσει ένα client του δίνει μία IP address μέσω DHCP από ένα pool από IP’s που έχουμε εκ των προτέρων ορίσει εμείς.
 • 1 εξυπηρέτης Sun X2200 ως Secondary Sun Ray server

Όλος ο εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας.