Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Εαρινό εξάμηνο 2011-2012

 

 

Συγκριτική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Επιβλέπων: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Διαχρονική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Σύγκριση ανά φορέα και κατηγορία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύγκριση με προηγμένες και λοιπές χώρες της ΕΕ, καθώς και με χώρες του ΟΟΣΑ. Επιβεβαίωση των πρωτογενών στοιχείων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη κατά τα προσεχή χρόνια. Συσχέτιση με την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Στατιστική απεικόνιση των ανωτέρω καθώς της συσχέτισης τους με λοιπούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. αύξηση ΑΕΠ). Αντίστοιχη μελέτη για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού API για το WordNet

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Χατζή Ουρανία (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στο πλαίσιο της εργασίας θα κατασκευαστεί ένα δικτυακό Java API για το WordNet (http://wordnet.princeton.edu/). Το WordNet αποτελεί ένα σημασιολογικό λεξικό της αγγλικής γλώσσας, το οποίο οργανώνει τις λέξεις σε σύνολα «συνωνύμων» (synsets). Σκοπός της εργασίας είναι να προσφερθεί ένα μέρος της λειτουργικότητας του WordNet C API (http://wordnet.princeton.edu/wordnet/man/wnintro.3WN.html) σε Java, έτσι ώστε με χρήση των κατάλληλων κλήσεων ο χρήστης να είναι σε θέση να λάβει σύνολα συνωνύμων για έναν δεδομένο αγγλικό όρο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εργασίας θα εξεταστούν τρόποι μέτρησης της ομοιότητας μεταξύ του όρου που παρέχεται ως είσοδος και των όρων που επιστρέφονται, καθώς και η δυνατότητα ολοκλήρωσης με εξωτερικά συστήματα που επιτελούν μέτρηση ομοιότητας.
Η εργασία θα αναπτυχθεί σε Java και μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμες βιβλιοθήκες. Το τελικό σύστημα θα εγκατασταθεί σε υποδομές του Τμήματος και θα είναι διαθέσιμο ως τοπική βιβλιοθήκη αλλά και με μορφή web service.

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού εργαλείου δοκιμής και εξαγωγής συμπερασμάτων για διαδικτυακές υπηρεσίες

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Χατζή Ουρανία (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Οι περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο συνήθως αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά διαδικτυκών υπηρεσιών (εισόδους, εξόδους κτλ). Επιπλέον, η ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση του διαδικτύου καθιστά πολλές από τις περιγραφές απαρχαιωμένες.
Ζητούμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός εργαλείου το οποίο μέσω μιας εύχρηστης διαδικτυακής διεπαφής θα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός client δοκιμής διαδικτυακών υπηρεσιών.
Θα πρέπει να είναι δυνατή τόσο η δοκιμή μεμονωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, όσο και ομάδων διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασής τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επαναλαμβανόμενων παραμετροποιημένων δοκιμών για συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για μη λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως η διαθεσιμότητά τους.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα δημιουργηθεί ενδεικτικό test set με περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καθεμία από τις οποίες θα παρέχονται τιμές σε καθορισμένα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο σε ερευνητές του χώρου.

 

 

Δημιουργία περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για προσομοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήματος DVB-Sx

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Δαλάκας Βασίλειος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Το Digital Video Broadcasting for Satellites (DVB-S) είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο τηλεπικοινωνιακής μετάδοσης σήματος μέσω δορυφόρων, το οποίο ήδη βρίσκεται στην δεύτερη έκδοση (DVB-S2) και εξελίσσεται συνεχώς. Η εξέλιξή του γίνεται μέσα από την μελέτη, με τη βοήθεια της προσομοίωσης, διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας σήματος για το προτεινόμενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Στόχος είναι η βελτίωση του τελικά λαμβανόμενου ρυθμού σφαλμάτων ανά εκπεμπόμενο δυα δικό ψηφίο (Bit Error Rate, BER) ή ανά εκπεμπόμενο σύμβολο (Symbol Error Rate, SER) με την επιλογή του κατάλληλου συνδιασμού τεχνικών. Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (Graphical User Interface, GUI), το οποίο θα διευκολύνει την μελέτη για ένα μη εξειδικευμένο χρήστη. Η εργασία θα υλοποιηθεί με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB ή του GNU Octave.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις ψηφιακών επικοινωνιών και προσομοίωσης, καλή γνώση C, Java.

Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 Ασυμπτωτική απαρίθμηση συνδυαστικών δομών με εφαρμογές στην επιστήμη της Πληροφορικής – Αλγοριθμικές προσομοιώσεις

Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Η Ασυμπτωτική Απαρίθμηση Συνδυαστικών Δομών είναι μία περιοχή της Συνδυαστικής με ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής όπως στις τυχαίες Αλγοριθμικές δομές και στα τυχαία Γραφήματα. Στις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες θα μελετώνται συνδυαστικές δομές με εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι υπό μελέτη συνδυαστικές δομές θα περιγράφονται μέσω των απαριθμητριών γεννητριών συναρτήσεων τους και των αναγωγικών σχέσεων τους. Επίσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Πιθανοτήτων θα απαριθμούνται ασυμπτωτικά οι υπό μελέτη δομές. Επιπλέον, θα υλοποιούνταιαλγοριθμικές προσομοιώσεις των αποτελεσμάτων.
Ενδεικτικές Συνδυαστικές Δομές:
1. Σύνολα Συζεύξεως Γραφημάτων
2. q-Κατανομές και q-Καταλήψεις
3. Διαγράμματα Ferrers και αριθμοί Rook
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ελληνική

 • Epp Susanna S., Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.
 • Καραμπατζός Γ., Υπολογιστικά Μαθηματικά, Εκδ. ΧΠΑ, Αθήνα 2004.
 • Κούτρας Μ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες: Θεωρία και Εφαρμογές, Ι , ΙΙ , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2005.
 • Κυριακούσης Α., Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας X., Σπυράκης Π., Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1999.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας Π., Σπυράκης Π., Σταματίου Ι., Εισαγωγή στους Γράφους: Θεωρία, Προβλήματα και Λύσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1999.

Ξενόγλωσση

 • Charalambides Ch., Enumerative Combinatorics, Chapmann & Hall/CRC, Florida, 2002.
 • Charalambides, Combinatorial Methods in Discrete Distributions, John Wiley & Sons, NJ, 2005.
 • Flajolet P. and Sedgwick R., Analytic Combinatorics, Cambridge University Press, NY, 2009.
 • Odlyzko A.M., Handbook of Combinatorics, Chapter 22 Asymptotic Enumeration Methods. Eds. R.L. Graham, M. Grotshel, and L. Lovasz, 1063-1229. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1995.
 • Sedgwick R. and Flajolet P., An Introduction to the Analysis of Algorithms, Addison-Wesley Professional, 1995.

 

 

Ολοκλήρωση περιβάλλοντος για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση Πληροφοριακών Συστημάτων με την μετατροπή σχημάτων δεδομένων σε XMI μορφή


Επιβλέπουσα: Νικολαΐδου Μάρα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στόχος: Δημιουργία λογισμικού για το μετασχηματισμό δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε XMI μορφή – Πιλοτική Εφαρμογή για τη διασύνδεση περιβάλλοντος μοντελοποίησης και προγράμματος προσομοίωσης
Περιγραφή: Η ΧΜΙ είναι μιά έκδοση της XML (http://www.w3schools.com/schema/default.asp) για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων στο Διαδίκτυο. Ένα XMΙ σχήμα αποτελεί την περιγραφή της δομής ενός XMΙ αρχείου. Για να προωθηθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε προγράμματα που παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα υποστηρίζουν όλα τα ίδιο XMΙ σχήμα. Έτσι τα δεδομένα που εξάγονται από ένα πρόγραμμα, εισάγονται απρόσκοπτα στο άλλο. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να συνεργαστούν προγράμματα που δεν έχουν την ίδια λειτουργικότητα και επομένως δεν υποστηρίζουν το ίδιο XMΙ σχήμα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο αμφίδρομος μετασχηματισμός ανάμεσα στα XMΙ σχήματα από μετασχηματιστές σχημάτος, όπως η γλώσσα QVT (http://en.wikipedia.org/wiki/QVT ).
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία λογισμικού που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά εργαλεία μέσω της μετατροπής των XMI αρχείων που παράγουν. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά την επικοινωνία ανάμεσα σε ένα περιβάλλον μοντελοποίησης συστημάτων, που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος, και το περιβάλλον προσομοίωσης, που χρησιμοποιείται για την μελέτη της απόδοσης του συστήματος αυτού. Για το σχεδιασμό του συστήματος χρησιμοποιείται η γλώσσα SysML (www.sysml.org) στο εργαλείο MagicDraw (www.magicdraw.com), ενώ για την προσομοίωση του θα δημιουργηθεί εξωτερικό περιβάλλον προσομοίωσης. Για την υλοποίηση του μετασχηματιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα εργαλεία ή να γραφτεί κώδικας εξαρχής.
O φοιτητής θα εξοικιωθεί με τη χρήση και τη χρησιμότητα της XMΙ, τη διαλειτουργικότητα προγραμμάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και το μετασχηματισμό σχημάτων μεταδεδομένων.
Απαραίτητες Γνώσεις: σχήματα δεδομένων, προσομοίωση, Java
Θεματική Περιοχή: Μοντελοποίηση, XML σχήματα

 

 

Μηχανισμός πρότασης σύνθετων εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με χρήση ευφυών τεχνικών

Επιβλέποντες: Νικολαΐδου Μάρα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Χατζή Ουρανία (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Στο πλαίσιο της εργασίας θα κατασκευαστεί ένας μηχανισμός εύρεσης και πρότασης σύνθετων εφαρμογών (gadgets) στο ακαδημαϊκό δίκτυο Unity, με χρήση ευφυών τεχνικών. Το περιβάλλον ακαδημαϊκής κοινωνικής δικτύωσης Unity έχει δημιουργηθεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και εξυπηρετεί τη δικτύωση φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επέκταση της πλατφόρμας του Unity με έναν μηχανισμό ο οποίος θα υποβοηθάει τους χρήστες στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν πολύπλοκες λειτουργίες μέσα στο κοινωνικό δίκτυο. Για τον σκοπό αυτό, ο μηχανισμός θα λαμβάνει τις απαιτήσεις των χρηστών για λειτουργικότητα και στη συνέχεια θα επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου για να ανακτά τις απαραίτητες πληροφορίες για τις διαθέσιμες εφαρμογές (gadgets). Έχοντας αυτές τις πληροφορίες, θα χρησιμοποιεί ευφυείς τεχνικές, όπως ο σχεδιασμός ενεργειών, ώστε να βρει ένα σύνθετο gadget το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του χρήστη.
Η εργασία θα αναπτυχθεί σε Java και μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμες βιβλιοθήκες. Το τελικό σύστημα θα εγκατασταθεί σε υποδομές του Τμήματος.

 

 

Κοινωνική δικτύωση: στάσεις και αντιλήψεις φοιτητών για ζητήματα ασφάλειας, ενημέρωσης και ιδιωτικότητας


Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Η κοινωνία της δικτύωσης, εργαλεία μαζικής επικοινωνίας, επιδράσεις σε οικονομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.Οι εφαρμογές του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Κοινότητες μάθησης και συνεργατικά περιβάλλοντα, παιδαγωγικές χρήσεις τω δικτύων υπολογιστών, συστήματα αλληλεπίδρασης και μάθησης.Ερευνητικές εργασίες (projects) στο Νέο Λύκειο με τη χρήση ΤΠΕ

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Σχεδιασμός ερευνητικής εργασίας, παρακολούθηση βασικών φάσεων πραγματοποίησής της, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διερευνητική μάθηση

 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού υλικού σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στόχος: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ευχρηστίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και μαθησιακά στυλ (learning styles).
Περιγραφή-Στάδια:

 1. Ο ρόλος της ευχρηστίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης.
 2. Είδη λογισμικών ηλεκτρονικής μάθησης που χρησιμοποιούνται για διάφορα μαθήματα στον Ελληνικό Χώρο.
 3. Επισκόπηση των μαθησιακών στυλ και χρήσης αυτών στον Ελληνικό χώρο 
 4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού λαμβάνοντας υπόψη αρχές ευχρηστίας και μαθησιακά στυλ.

Σχετική Βιβλιογραφία:

 1. Sun, P. C., & Cheng, H. K. (2007). The design of instructional multimedia in e-learning: A media richness theory-based approach. Computers and Education, 49, 662-676.
 2. Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., & Nunamaker, J. F. Jr., (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 47(5), 75-79.
Ο ρόλος της ευχρηστίας και της εμπιστοσύνης στην αποδοχή συμμετοχικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στόχος: Παράμετροι που επηρεάζουν τη πρόθεση χρήσης συμμετοχικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα .
Περιγραφή-Στάδια:

 1. Ο ρόλος της ευχρηστίας στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 2. Εύρεση παραμέτρων που επηρεάζουν την ευχρηστία και τη εμπιστοσύνη συμμετοχικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Προαπαιτούμενα: Γνώση χρήσης SPSS.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Bailey &O. Ngwenyama. (2011). The challenge of e-participation in the digital city: Exploring generational influences among community telecentre users. Telematics and Informatics, 28, pp. 204–214.
 • Erman, N. & Todorovski, L. (2009). Mapping the E-Government Research with Social Network Analysis. M.A. Wimmer et al. (Eds.): EGOV 2009, LNCS 5693, pp. 13–25, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Jaeger, P.T., Shneiderman, B., Fleischmann, K.R., Preece, J., Qua, Y. & Wu, P.F. (2007). Community response grids: E-government, social networks, and effective emergency management. Telecommunications Policy, 31, pp. 592–604.
Ανάλυση Απαιτήσεων για την ανάπτυξη διαγνωστικού εργαλείου με  τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Η ανάπτυξη προγνωστικών μεθόδων στην ιατρική βασίζεται σε μεγάλο τμήμα της στην στατιστική, τις μετρήσεις και την μοντελοποίηση. Η μελέτη των μοντέλων έχει λάβει σήμερα σημαντική ανάπτυξη λόγω της ανάπτυξης των υπολογιστικών μεθόδων και των υπολογιστών που παρέχουν την επεξεργασία πολλών δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα. Ο καθορισμός των απαιτήσεων με κέντρο αναφοράς τον τελικό χρήστη προγνωστικών συστημάτων έχει γίνει απαίτηση για όλες τις περιοχές διαδραστικών εφαρμογών και αποτελεί σημαντική απαίτηση στην αποτελεσματική διάδοση τέτοιων εργαλείων και θεμελιακό στοιχείο αποδοχής της από τους τελικούς χρήστες. Η σημασία της παραμέτρου αυτής μάλιστα τονίζεται από το γεγονός ότι η προτεινόμενη υπηρεσία αφορά χρήστες γιατρούς, σε αυτή τη περίπτωση αγγειοχειρουργούς. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη μεθοδολογία:

 1. Μελέτη τεχνικών ανάλυσης απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη προγνωστικών εργαλείων.
 2. Συγκέντρωση των στοιχείων μέσω της δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου και αποστολή ή διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων σε δείγμα γιατρών (τελικών χρηστών).

Στόχος του ερωτηματολογίου: Καταγραφή ομάδων χρηστών, Περιγραφή σεναρίων ανά ομάδα.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Kushniruk, A.W. & Patel, V. L.  (2004). Cognitive and usability engineering methods for the evaluation of clinical information systems. Journal of Biomedical Informatics, 37, pp. 56–76.
 • Zhang, J., Johnson, T.R., Patel, V.L., Paige, D.L. and Kubose, T. (2003). Using usability heuristics to evaluate patient safety of medical devices. Journal of Biomedical Informatics. 36, pp. 23–30.

 

 

Σύστημα αναγνώρισης ομοιοτήτων σε ελληνικά δοκίμια με χρήση αλγορίθμων pattern matching.

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων
και συλλογή αποτελεσμάτων.

 

 

Energy efficient design of communication networks

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Αλγόριθμοι διαχείρισης δικτύων επικοινωνιών τέταρτης γενιάς με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους επίδοσης

Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.

 

 

Autonomic network management based on nature-inspired systems

 

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Σύστημα διαχείρισης δικτύου βασισμένο σε αλγορίθμους που συναντώνται σε ζωντανούς οργανισμούς.
Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού portal με θέμα τις οπτικές επικοινωνίες

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός διαδικτυακού portal το οποίο θα αφορά τις οπτικές επικοινωνίες. Μεταξύ άλλων το portal θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιεί μία σειρά virtual πειραμάτων (μέσω προσομοίωσης), όπως μελέτη διάδοσης παλμών μέσα σε μία οπτική ίνα, υπολογισμός της πιθανότητας σφάλματος, υπολογισμός του πηλίκου σήματος προς θόρυβο κτλ.
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον Web, Σήματα και Συστήματα, Οπτικές Επικοινωνίες
Θεματική Περιοχή: Προσομοίωση οπτικών συστημάτων, οπτικά δίκτυα, web εφαρμογέςΑνάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος με σκοπό τη λήψη αποφάσεων βάσει της μεθοδολογίας AHP

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την υλοποίηση της μεθοδολογίας Analytical Hierarchy Process (AHP) με σκοπό την λήψη αποφάσεων σε μία επιχείρηση ή σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Η AHP συνίσταται στην διενέργεια δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία στα πλαίσια της πτυχιακής θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσω του διαδικτύου. Βάσει των απαντήσεων των χρηστών, η μεθοδολογία AHP υπολογίζει το ειδικό βάρος κάθε εναλλακτικής
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον WebΥλοποίηση της μεθόδου Ανάπτυξης Επίπεδων Κυμάτων για μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων στον υπολογιστή βάσει της μεθόδου της ανάπτυξης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε επίπεδα κύματα. Το εργαλείο θα διαθέτει και γραφικό περιβάλλον τόσο για την είσοδο των παραμέτρων και την απεικόνιση της διάταξης όσο και για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
Απαραίτητες γνώσεις: Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.Μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για εφαρμογές τοπικών δικτύων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Σκοπός της πτυχιακής είναι η θεωρητική και πειραματική μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και ως εναλλακτική στα δίκτυα 802.11. Στο εργαστηριακό μέρος θα απαιτηθεί η δημιουργία μίας βιβλιοθήκες σε περιβάλλον MATLAB για τον αυτόματο έλεγχο των οργάνων του εργαστηρίου και την αυτοματοποίηση των μετρήσεων.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές ΕπικοινωνίεςΑνάπτυξη γεωμετρικού μοντέλου για την Τεχνοοικονομική μελέτη οπτικών δικτύων.

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής για την μελέτη της ζήτησης σε ένα οπτικό δίκτυο πρόσβασης. Βάση μίας αποτύπωσης του δικτύου με γραφικό τρόπο και ορισμένων μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης θα υπολογίζεται η ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές Επικοινωνίες.

 

Παραλληλοποίηση Αλγορίθμων Χαρτογράφησης Καμμένων Εκτάσεων σε Δορυφορικά Δεδομένα

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στην διπλωματική αυτή θα πρέπει να παραλληλοποιήσετε ένα σύνολο αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων υπεύθυνων για την αυτόματη χαρτογράφηση καμμένων εκτάσεων (burn scar mapping) από δορυφορικές εικόνες LandSat. Η υλοποίηση θα γίνει με χρήση της γλώσσας Python.
http://www.python.org/
http://wiki.python.org/moin/ParallelProcessing
http://www.scipy.org/

 

 

Χαρτογράφηση Καμένων Εκτάσεων με την Χρήση Map-Reduce

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στην διπλωματική αυτή θα υλοποιήσετε μία αλυσίδα αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων για χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με την χρήση της πλατφόρμας Map-Reduce Hadoop. Η υλοποίηση θα γίνει με την χρήση Java και Python.
http://hadoop.apache.org/
http://www.python.org/

 

 

Υλοποίηση Αυτόματης Φόρτωσης Δεδομένων RDF

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Στην διπλωματική αυτή θα υλοποιήσετε ένα μηχανισμό φόρτωσης δεδομένων στο σύστημα Sesame αποθήκευσης σημασιολογικής πληροφορίας σε μορφή RDF. Η φόρτωση των δεδομένων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την χρήση τους σε αντίστοιχα SPARQL ερωτήματα.
http://www.openrdf.org/
http://www.openrdf.org/doc/sesame2/system/

 

 

Προγραμματισμός και διαχείριση πόρων σε περιβάλλον Cloud

Επιβλέποντες: Τσερπές Κωνσταντίνος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Νικολαΐδου Μάρα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Τα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud computing) προσθέτουν ένα επίπεδο αφαίρεσης (abstraction) επάνω από την υποδομή ενός συστήματος ώστε ο χρήστης να μπορεί να αξιοποιεί υπολογιστικούς πόρους ή εφαρμογές χωρίς να ενδιαφέρεται για το πού και πώς εκτελούνται. Η χαρακτηριστική ιδιότητα των Clouds είναι η ελαστικότητα (elasticity), δηλαδή η ιδιότητα να μεταβάλουν δυναμικά τους υπολογιστικούς πόρους που ανατίθενται σε μία εργασία ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις τρέχουσες συνθήκες. Έτσι, αν μία εργασία κατά το χρόνο εκτέλεσής της απαιτεί από 10-100 Mbytes αποθηκευτικού χώρου, τότε το σύστημα θα μπορούσε να αυξομειώνει τον αποθηκευτικό χώρο δυναμικά προκειμένου να πετύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση του δίσκου του.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσουμε τη συμπεριφορά των υπολογιστικών πόρων και την απόδοση του συστήματος όταν υποβάλλονται για εκτέλεση εργασίες κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με βάση διαφορετικά κριτήρια βελτιστοποίησης. Παραδείγματα:
Με βάση μία τυχαία ζήτηση υπολογιστικών πόρων από εργασίες με διαφορετικές απαιτήσεις (CPUs, Memory, Storage) πώς πετυχαίνουμε βέλτιστη αξιοποίηση πόρων:

 • χωρίς να παραβιάσουμε την προθεσμία εκτέλεσης
 • μεγιστοποιώντας το κέρδος (αν οι παραβιάσεις της προθεσμίας είναι αναπόφευκτες)
 • παρέχοντας x% ανοχή σε σφάλματα (π.χ. παρέχοντας αντίγραφα των εργασιών)

Επειδή, τα πειράματα αυτά απαιτούν μεγάλο διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων θα χρησιμοποιήσουμε μία επεκτάσιμη εργαλειοθήκη η οποία επιτρέπει τη μοντελοποίηση περιβαλλόντων Cloud που λέγεται CloudSim. Το CloudSim υποστηρίζει τη μοντελοποίηση και δημιουργία μίας ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών (virtual machines-VMs) σε ένα κόμβο ενός Data Center. Επίσης επιτρέπει την εξομοίωση εργασιών και της αντιστοίχισής τους σε ένα κατάλληλο VM. Έτσι, το CloudSim μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη λειτουργία ενός περιβάλλοντος Cloud χωρίς την ανάγκη ύπαρξης πραγματικών υπολογιστικών πόρων.
Απαραίτητες γνώσεις: Java
Σχετικά άρθρα:

 • Saurabh Kumar Garg and Rajkumar Buyya, NetworkCloudSim: Modelling Parallel Applications in Cloud Simulations, Proceedings of the 4th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC 2011, IEEE CS Press, USA), Melbourne, Australia, December 5-7, 2011.
 • Rodrigo N. Calheiros, Rajiv Ranjan, Anton Beloglazov, Cesar A. F. De Rose, and Rajkumar Buyya, CloudSim: A Toolkit for Modeling and Simulation of Cloud Computing Environments and Evaluation of Resource Provisioning Algorithms, Software: Practice and Experience (SPE), Volume 41, Number 1, Pages: 23-50, ISSN: 0038-0644, Wiley Press, New York, USA, January, 2011. (Preferred reference for CloudSim)
 • Bhathiya Wickremasinghe, Rodrigo N. Calheiros, Rajkumar Buyya, CloudAnalyst: A CloudSim-based Visual Modeller for Analysing Cloud Computing Environments and Applications, Proceedings of the 24th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2010), Perth, Australia, April 20-23, 2010.
 • Rajkumar Buyya, Rajiv Ranjan and Rodrigo N. Calheiros, Modeling and Simulation of Scalable Cloud Computing Environments and the CloudSim Toolkit: Challenges and Opportunities, Proceedings of the 7th High Performance Computing and Simulation Conference (HPCS 2009, ISBN: 978-1-4244-4907-1, IEEE Press, New York, USA), Leipzig, Germany, June 21-24, 2009.

 

 

Καταγραφή ενός στιγμιότυπου του κοινωνικού γράφου του Twitter

Επιβλέποντες: Τσερπές Κωνσταντίνος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Νικολαΐδου Μάρα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Αν καταγράψουμε τις σχέσεις των χρηστών σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter, θα δημιουργήσουμε ένα δαιδαλώδες γράφημα, όπου οι κόμβοι αναπαριστούν λογαριασμούς και οι ακμές σχέσεις (followers). Κάτι τέτοιο είναι εφικτό με τη δημιουργία ενός crawler για το Twitter, αξιοποιώντας το Application Programming Interface (API).
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει το μεγαλύτερο στιγμιότυπο κοινωνικού γράφου από το Twitter που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής.
Η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς τα πρακτικά προβλήματα είναι πολλαπλά, με προεξέχοντα τα ακόλουθα:
α) το γεγονός ότι το κοινωνικό γράφημα μεταβάλλεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς μην επιτρέποντάς μας την ακριβή καταγραφή του
β) το Twitter, όπως και όλες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση στα δεδομένα του (όγκος δεδομένων στη μονάδα χρόνου ανά IP ή API key, ή πλήθος calls στο API)
Επιθυμητές Γνώσεις:Java, REST, Twitter API

 

 

Περιβάλλον προσομοίωσης πόρων κατανεμημένου υπολογισμού και χρονοπρογραμματισμού εργασιών με βάση μη λειτουργικές απαιτήσεις

Επιβλέποντες: Τσερπές Κωνσταντίνος (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Νικολαΐδου Μάρα (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός μηχανισμού προσομοίωσης ενός κατανεμημένου περιβάλλοντος ανάθεσης υπολογιστικών πόρων (resource allocation/scheduler). Εργασίες θα ανατίθενται στο περιβάλλον αυτό και θα αναμένουν να εκτελεστούν σε μία ουρά. Ο scheduler θα τις προωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις μη-λειτουργικές απαιτήσεις της εργασίας, όπως το κόστος εκτέλεσης, το όφελος από την εκτέλεση, την προθεσμία εκτέλεσης, κλπ.
Το κομμάτι της προσομοίωσης των υπολογιστικών πόρων θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμο, δηλαδή, να μπορούμε να θεωρούμε ένα κατανεμημένο περιβάλλον με οποιοδήποτε αριθμό και τύπο επεξεργαστών, μνήμης, δίσκου και I/O throughput (ή και bandwidth αν είναι δικτυακό).
Επιθυμητές Γνώσεις: C, C++ ή Java, βασικές γνώσεις κατανεμημένου υπολογισμού.