Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών φαίνεται παρακάτω. 

Μπορείτε να βρείτε τις πλέον επικαιροποιημένες περιγραφές των μαθημάτων στην πλατφόρμα Onestop ανά εξάμηνο σε αυτό το link