Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών φαίνεται παρακάτω.  Η πλήρης περιγραφή των μαθημάτων βρίσκεται εδώ.

1o Εξάμηνο

2o Εξάμηνο

3o Εξάμηνο

4o Εξάμηνο

5o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

 

6o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής

Πρακτική Άσκηση

7o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πτυχιακή Εργασία Ι

Μαθήματα Επιλογής

8o Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής