Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΕΠ40 - Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

Κωδικός Μαθήματος: ΕΠ40

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 7

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT228/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα συστήματα λήψης απόφασης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το παρόν μάθημα θα προσφέρει μία πρώτη εικόνα πάνω στα συστήματα και τις διαδικασίες λήψης απόφασης καθώς και θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά μέσα προσομοίωσης λήψης αποφάσεων στο εργαστήριο. Σημαντική επιδίωξη του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκομίσουν γνώσεις σε βάθος καθώς και δεξιότητες που θα τους διευκολύνουν την ενασχόληση με τα συστήματα λήψης απόφασης και σε επαγγελματικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες της αγοράς. Για αυτό το λόγο πέραν από τις θεωρητικές διαλέξεις θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές επίλυσης πρακτικών ασκήσεων και εργαστηριακών προσομοιώσεων.

Γενικές Ικανότητες

- Αυτόνομη Εργασία
- Ομαδική Εργασία
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- Λήψη αποφάσεων                                                                                                                                                                                                              - Σχεδιασμός μοντέλων προσομοίωσης συστημάτων λήψης απόφασης                                                                                                             -Πειραματισμός με τα μοντέλα προσομοίωσης συστημάτων λήψης απόφασης
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Επιχειρισιακή Έρευνα- Τύποι προβλημάτων λήψης απόφασης- Παράμετροι Αποφάσεων- Υποστήριξη Διαδικασιών Λήψης Απόφασης- Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων Απόφασης- Φάσεις Διαδικασίας Λήψης Απόφασης- Συνιστώστες Συστημάτων Υποστήριξης Απόφασης- Αρχιτεκτονικές- Προβληματικές Αποφάσεις- Πολυκριτηριακά Προβλήματα Απόφασης- Πολυκριτηριακές Διαδικασίες Λήψης Απόφασης- Διαγράμματα Ροής Απόφασης- Μεθόδοι πολυκριτηριακής θεωρίας χρησιμότητας- Μέθοδοι σχέσεων υπεροχής- Mέθοδοι λήψης αποφάσεων πολλαπλών στόχων ή προγραμματισμός στόχων- Μέθοδοι ανάλυσης προτιμήσεων- Μέθοδοι θεωρίας «ακατέργαστου συνόλου»- Αβεβαιότητα στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων- Μελέτες Περίπτωσης Λήψης Απόφασης- Προσομοίωση συστημάτων λήψης απόφασης

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

-Open Source Λογισμικό (Octave)                              -Eclass                                      -Google meet

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

0

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

0

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

86

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
-        Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-        Επίλυση προβλημάτων
-        Συγκριτική και συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές/Ομαδικές Εργασίες Προσομοίωσης Συστημάτων Λήψης Απόφασης (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

-ΣυστήματαΥποστήριξηςΑποφάσεων,Συγγραφείς:ΝικόλαοςΜατσατσίνης,ISBN:978-960-6759-44-4,EκδόσειςΝέωνΤεχνολογιώνΙδιωτικήΚεφαλαιουχικήΕταιρεία   -ΠολυκριτήριεςΤεχνικεςΤαξινόμησης:ΘεωρίακαιΕφαρμογές,Συγγραφείς:ΜιχάληςΔούμπος,ΚωνσταντίνοςΖοπουνίδης,ISBN:960-209-449-4,Διαθέτης(Εκδότης):ΕκδόσειςΚλειδάριθμοςΕΠΕ -DecisionAnalysisforManagementJudgment,5thEdition,PaulGoodwin,GeorgeWright,ISBN:978-1-118-74073-6May2014496Pages

 

-Elsevier, Decision Support Systems                                                                                                                                                                          -Elsevier European Journal of Operational Research (EJOR)