Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΕΠ41 - Ψηφιακές Δορυφορικές Επικοινωνίες

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακές Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κωδικός Μαθήματος: ΕΠ41

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 5

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: 

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος η εξοικείωση των φοιτητών με τα μη επίγεια δίκτυα όπως τα δορυφορικά ή τα HAPS, καθώς και τον ρόλο τους στο 5G. Γίνεται αναφορά σε όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και δίνεται έμφαση στην κατανόηση των διαφορών από τα επίγεια δίκτυα. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τα κριτήρια εκείνα με βάση τα οποία γίνεται ο σχεδιασμός και η επιλογή των βασικών συστατικών ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 

Γενικές Ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες ψηφιακές τεχνικές με τις οποίες θα έρθει σε επαφή ο φοιτητής όπως APSK modulation, LDPC codes, Single/Multi Carrier σχήματα και τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης με Filter Banks. Θα προσομοιωθεί η επεξεργασία του δορυφορικού σήματος στον αναμεταδότη καθώς και η επίδραση της μη γραμμικότητας των δορυφορικών ενισχυτών υψηλής ισχύος εισάγοντας τους φοιτητές στις έννοιες του Software Defined Radio. Θα διδαχθούν τεχνικές βελτίωσης της επικοινωνίας και αντιστάθμισης της μη γραμμικότητας. Θα γίνει χρήση πακέτων προσομοίωσης διαύλων και θα αναδειχθεί πως μπορούν αυτά να παρέχουν λύσεις για Beyond Line of Site Communications.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

 

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

0

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

20

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

10

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

56

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:
-        Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-        Επίλυση προβλημάτων
-        Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές Εργασίες (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δορυφορικές Επικοινωνίες, 5η Έκδοση
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548728
Έκδοση: 5η Έκδοση/2012
Συγγραφείς: Maral Gerard., Bousquet Michel
ISBN: 978-960-418-383-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320149
Έκδοση: 1/2016
Συγγραφείς: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
ISBN: 978-960-603-284-4
Τύπος: Ηλεκτρονικό Βιβλίο
Διαθέτης (Εκδότης): Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος"

Δορυφορικές Επικοινωνίες
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9742
Έκδοση: 1η έκδ./2009
Συγγραφείς: Pratt Timothy,Bostian Charles, W. Allnutt, Αθανάσιος Κανάτας
ISBN: 978-960-7182-23-4
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.