Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΥΠ16 - Βάσεις Δεδομένων

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Βάσεις Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: ΥΠ16

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 4

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT105/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 2.5

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 1.5

Πιστωτικές μονάδες: 7

Μαθησιακά ΑποτελέσματαΣτόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές των ΒΔ και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- να καταλάβει την έννοια των περιορισμών και την εφαρμογή τους κατά την τροποποίηση των δεδομένων της ΒΔ.
- να αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση των βασικών εντολών της γλώσσας SQL μέσα από ένα πραγματικό περιβάλλον ΒΔ.

Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία

    Ομαδική Εργασία

    Σχεδιασμός και υλοποίηση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων. Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ). Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων. Περιορισμοί ακεραιότητας. Μετασχηματισμός διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Σχεσιακός λογισμός. Η SQL ως γλώσσα χειρισμού δεδομένων: ερωτήσεις, όψεις, δηλώσεις ενημέρωσης. Εισαγωγή στην οργάνωση αρχείων και δομών ευρετηρίων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: - πρόσωπο-με-πρόσωπο
- Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις παλαιότερων ετών
- Βιντεοσκοπημένες εργαστηριακές ασκήσεις (screencast με ήχο)
Τα 2 και 3 είναι διαθέσιμα καθ’ όλο το εξάμηνο και οι φοιτητές παροτρύνονται να τα παρακολουθήσουν πριν από κάθε μάθημα ή εργαστήριο.

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

- Εξειδικευμένο Λογισμικό βελτιστοποίησης επερωτήσεων, προγραμματισμού ΒΔ.

-  Ατομική εξέταση σε ασκήσεις πράξης στον υπολογιστή.

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και των Google Forms

- Το μάθημα διατίθεται ως ανοικτό μάθημα στο opencourses.gr


Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

32.5

Εργαστηριακή Άσκηση

19.5

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

32

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

20

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

71

Σύνολο

175

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Επίλυση προβλημάτων

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες (40%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- R. Elmasri S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley. Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 8η Έκδοση, ένας τόμος, (μεταφραστική επιμέλεια M. Χατζόπουλος), Εκδόσεις Δίαυλος, 2016
- H. Garcia Mollina, J.Ullman, J.Widom, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (σε 1 τόμο) 1η έκδοση, ΙΤΕ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012
- R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Συστήμα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένω, 3η έκδοση, A.TΖΙΟΛΑ KAI YIOI O.E. 2012

 

Journals
- VLDB Journal, ACM
- Transactions on Database Systems (TODS), ACM
- Transactions on Knowledge and Data Enginering (TKDE), ACM
- Data and Knowledge Engineering Journal (DKE), Elsevier.
- International Journal of Big Data Intelligence, Inderscience.

Conferences
- ACM SIGMOD
- ACM VLDB
- IEEE ICDE
- EDBT/ICDT
- ACM PODS