Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,
Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξεταστικής του Ιουνίου 2024, παρακαλούμε όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στα μαθήματα της εξεταστικής, όπως συμπληρώσουν την φόρμα έως και τη Δευτέρα 10.06.2024.
Δικαίωμα συμμετοχής σε προφορική εξέταση έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το/α μάθημα/τα στο Φοιτητολόγιο και έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία την αντίστοιχη βεβαίωση/γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας(ΚΕΠΑ) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ή από Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή από τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες για την προφορική εξέταση ενός μαθήματος θα ενημερωθείτε από τον/ην διδάσκοντα/σκουσα πριν από τις εξετάσεις.
Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία