Department of Informatics and Telematics

Internship Participation Process

Οι φοιτητές του 6ου, 8ου εξαμήνου και οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής. Η ΠΑ λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπως αυτές ορίζονται κάθε χρόνο από την Συνέλευση του Τμήματος. Βάσει του Οδηγού Σπουδών είναι μάθημα εαρινού εξαμήνου με 10 μονάδες ECTS. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να οφείλουν το πολύ μέχρι 5 μαθήματα.

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον Συντονιστή της ΠΑ σε επίπεδο Τμήματος και τους Επόπτες Καθηγητές οι οποίοι συνεργάζονται με τον ιδρυματικό υπεύθυνο της ΠΑ και το Γραφείο ΠΑ του Πανεπιστημίου για την οργάνωση και εποπτεία της. Ο Συντονιστής της ΠΑ του Τμήματος οργανώνει και συντονίζει τη διεξαγωγή της ΠΑ. Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής περιόδου ΠΑ ενημερώνει το Μητρώο Φορέων και το Μητρώο Θέσεων τα οποία εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η ΣΤ επίσης ορίζει Επόπτη Καθηγητή σε κάθε φορέα. Ο Επόπτης Καθηγητής λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Φορέα, παρέχοντας καθοδήγηση στους φοιτητές και εξασφαλίζοντας την εύρυθμη διεξαγωγή της ΠΑ.

Με την έναρξη της ετήσιας διαδικασία η Γραμματεία Αναρτά Πίνακα Θέσεων και Πρόσκληση Συμμετοχής.

Οι φοιτητές του ΠΠΣ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου δηλώνουν και τις προτιμήσεις τους για τις θέσεις. Η Γραμματεία ελέγει τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών.

Η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με συνέντευξη και αντιστοίχιση αιτούντων με θέσεις [σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το μ. ό. επίδοσης των υποχρεωτικών μαθημάτων των πρώτων 5 ή 7 (αντίστοιχα) εξαμήνων φοίτησης και τον αριθμό των μαθημάτων με επιτυχή εξέταση] από τον Συντονιστή του Τμήματος. Ως αποτέλεσμα ανακοινώνονται Προσωρινά Αποτελέσματα στους Φορείς από τη Γραμματεία του Τμήματος και όσοι φορείς επιθυμούς καλούν τους φοιτητές σε συνέντευξη. Ο Συντονιστής σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος επικοινωνεί με τις εταιρίες και τους φοιτητές για την επίλυση τυχόν προβλημάτων (π.χ. εταιρίες οι οποίες αρνούνται να κρατήσουν τον προτεινόμενο φοιτητή) και οριστικοποιείται ένας Τελικός Πίνακας Επιλογής ο οποίος αφού πρώτα εγκριθεί από τη ΣΤ, γνωστοποιείται στους Φορείς και στους Φοιτητες από τον Συντονιστή και τη Γραμματεία του Τμήματος αντίστοιχα.

Ακολουθεί μια επιμέρους διαδιασία που εποπτεύεται από το Γραφείο ΠΑ του Ιδρύματος ως ακολούθως:

  • Αίτημα προς τον ΕΛΚΕ
  • Εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
  • Υπογραφή συμβάσεων με φοιτητές

Αμέσως μετά ξεκινά η πραγματοποίηση της ΠΑ στο φορέα, στην οποία φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει Παρουσιολόγια, να συμπληρώσει την αίτηση Αξιολόγησης ΠΑ και να συντάξει Έκθεση Πεπραγμένων. Αυτά μαζί με τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης που συντάσσει και υπογράφει ο φορέας τα προσκομίζει ως Φάκελο Παραδοτέων ΠΑ στο Γραφείο ΠΑ του Πανεπιστημίου, το οποίο ενημερώνει το σύστημα ΑΤΛΑΣ για την ολοκλήρωση.

Το τελευταίο στάδιο αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση για την οποία απαιτείται η Βαθμολόγηση της ΠΑ από τον επόπτη καθηγητή,και η καταχώρηση της βαθμολογίας, όπως προβλέπει η σχετική Διαδικασία Αναγνώρισης.

Μετά το πέρας μιας περιόδου ΠΑ, ο Συντονιστής του Τμήματος  Συντάσσει την Τελική Έκθεση Πεπραγμένων και Αξιολογεί την ΠΑ. Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την έγκριση της τελικής έκθεσης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας:

internship workflow