Department of Informatics and Telematics

Re-rating Process

Εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων ενός μαθήματος, ο αντίστοιχος εξεταστής ανακοινώνει την βαθμολογία κάθε φοιτητή στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής τάξης (e-class), καθώς και την ημέρα και ώρα που οι φοιτητές μπορούν να δουν τα γραπτά τους. Μέσω του ίδιου συστήματος αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος ο εξεταστής καταθέτει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (Φοιτητολόγιο) την κατάσταση βαθμολογίας. Δεν επιτρέπεται η έντυπη κατάθεση του βαθμολογίου στην Γραμματεία, παρά μόνο σε περίπτωση αστοχίας του πληροφοριακού συστήματος. Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται με ευθύνη του εξεταστή για ένα έτος, είτε στη φυσική τους μορφή, είτε ηλεκτρονικά. Προς διευκόλυνση των εξεταστικών διαδικασιών ο εξεταστής διατηρεί, σε ιδιαίτερο αρχείο, τα θέματα που θέτει σε κάθε εξεταστική περίοδο.

Οι φοιτητές του ΠΠΣ έχουν δικαίωμα να δουν το γραπτό εξέτασης τους εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, και προκειμένου να τύχει δυνητικά αναβαθμολόγησης από τον εξεταστή πριν την ανάρτηση τους στο πληροφοριακό σύστημα (Φοιτητολόγιο). Η δυνατότητα αναβαθμολόγησης των γραπτών μετά από αίτηση του φοιτητή πραγματοποιείται όπως ο νόμος ορίζει.

Αν ένας φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τρεις (3) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, ο πρόεδρος του Τμήματος μπορεί, ύστερα από αίτηση του, να ορίζει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης στην οποία δεν συμμετέχει ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο κατ' επιλογή μάθημα.

 

Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας:

re rating workflow