Department of Informatics and Telematics

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014

 

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος μέτρησης αξιοπιστίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο έχει τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, να διερευνά και να μετρά την αξιοπιστία ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το σύστημα θα αποφαίνεται τόσο σχετικά με την αξιοπιστία συγκεκριμένων ειδήσεων από υπάρχοντα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μέσω διασταύρωσης των διαφορετικών εμφανίσεων μιας είδησης, όσο και για την γενικότερη αξιοπιστία συγκεκριμένων ΜΜΕ, βασισμένο στην ποιότητα των ειδήσεων που αυτά παρέχουν σε βάθος χρόνου. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιούνται τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης, αλλά και τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού, καθώς είναι αναγκαία η αποφασήνιση των εννοιών και η ορθή ερμηνεία των νοημάτων των κειμένων. Προαπαιτούμενες γνώσεις περιλαμβάνουν κατανόηση τεχνολογιών πληροφοριακών συστημάτων, γνώση τεχνολογιών ανοικτών δεδομένων, καθώς και τεχνικών data mining.

 

 

 

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης απόδοσης web server με εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα

 Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην κατασκευή ενός εύχρηστου και παραμετροποιήσιμου συστήματος το οποίο θα μετράει την απόδοση web server, με βάση υπάρχουσες μετρικές. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί πειράματα με αυξανόμενο φόρτο προς δοσμένο web server και να παρακολουθεί την συμπεριφορά αυτού κατά την διάρκεια των πειραμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει τόσο την μελέτη των υπαρχουσών μετρικών απόδοσης και μεθόδων ελέγχου, για σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και την προγραμματιστική κατασκευή του αντίστοιχου συστήματος. Επίσης, περιλαμβάνει την εφαρμογή του συστήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε πραγματικά δεδομένα, που περιλαμβάνουν web servers σε πραγματικές συνθήκες φόρτου.

 

 

 

Συστήματα δικτύων αισθητήρων για καταγραφή και εντοπισμό συμβάντων

 Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη συστημάτων δικτύων αισθητήρων τα οποία θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και καταγράφουν συμβάντα βάσει οπτικής αναγνώρισης. Η εργασία περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος για αυτόν τον σκοπό.

 

 

 

Συγκριτική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

 Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Διαχρονική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Σύγκριση ανά φορέα και κατηγορία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύγκριση με προηγμένες και λοιπές χώρες της ΕΕ, καθώς και με χώρες του ΟΟΣΑ. Επιβεβαίωση των πρωτογενών στοιχείων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη κατά τα προσεχή χρόνια. Συσχέτιση με την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Στατιστική απεικόνιση των ανωτέρω καθώς της συσχέτισης τους με λοιπούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. αύξηση ΑΕΠ). Αντίστοιχη μελέτη για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 

 

Αναγνώριση REST web services με χρήση τεχνικών κατηγοριοποίησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

 Επιβλέποντες: Ουρανία Χατζή, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (webservices) που διατίθενται ως RESTAPIs, και όχι ως SOAPwebservices με περιγραφή σε WSDL, είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, καθώς συνήθως περιγράφονται με φυσική γλώσσα, και δεν υπάρχει κάποιο γενικά συμφωνημένο πρότυπο. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και κατηγοριοποίησης, ώστε να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο  θα εκπαιδεύεται στην αναγνώριση περιγραφών REST. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι να ενσωματωθεί σε μηχανή αναζήτησης εξειδικευμένη σε διαδικτυακές  υπηρεσίες, ώστε κατά την διαδικασία του crawling να μπορεί, εκτός από WSDL υπηρεσίες, να ανιχνεύσει και κατ’ επέκταση να ευρετηριάσει και διαδικτυακές υπηρεσίες ως RESTAPIs.

 

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού εργαλείου δοκιμής και εξαγωγής συμπερασμάτων για διαδικτυακές υπηρεσίες

 Επιβλέποντες: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Ουρανία Χατζή

 Οι περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο συνήθως αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά διαδικτυκών υπηρεσιών (εισόδους, εξόδους κτλ). Επιπλέον, η ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση του διαδικτύου καθιστά πολλές από τις περιγραφές απαρχαιωμένες.

 Ζητούμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός εργαλείου το οποίο μέσω μιας εύχρηστης διαδικτυακής διεπαφής θα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός client δοκιμής διαδικτυακών υπηρεσιών.

 Θα πρέπει να είναι δυνατή τόσο η δοκιμή μεμονωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, όσο και ομάδων διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασής τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επαναλαμβανόμενων παραμετροποιημένων δοκιμών για συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για μη λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως η διαθεσιμότητά τους.

 Επιπλέον, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα δημιουργηθεί ενδεικτικό test set με περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καθεμία από τις οποίες θα παρέχονται τιμές σε καθορισμένα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο σε ερευνητές του χώρου.

 

 

 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων Επιβλέπουσα: Μάρα Νικολαΐδου  Στόχος: Δημιουργία υπηρεσιών αποθετηρίου για επιστημονικά δεδομένα που παράγονται σε μη τυποποιημένες μορφές.

 Περιγραφή: Στο πλαίσιο προώθησης της έρευνας προβλέπονται για όλα τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, που επιτρέπουν σε όλους του οργανισμούς που παράγουν ερευνητικά δεδομένα να τα διαθέτουν ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από Ιδρυματικά Αποθετήρια.

 Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός web περιβάλλοντος για Απόθεση και Διάθεση Ερευνητικών Δεδομένων σε ένα Αποθετήριο. Οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα α) να καταθέτουν τα δεδομένα τους στο Αποθετήριο και β) να εξάγουν δεδομένα από αυτό για τις έρευνες τους. Η εισαγωγή/εξαγωγή θα γίνεται με τη μορφή text ή αρχείων excel, ενώ τα δεδομένα θα αποθηκεύονται εσωτερικά σε XML. Παράλληλα, το Αποθετήριο θα πρέπει να διαθέτει υπηρεσία για τη διαχείριση οντολογίας σχετικά με την περιγραφή των ερευνητικών δεδομένων, εφόσον δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα για την περιγραφή τους.

 Απαραίτητες Γνώσεις: Linked Data, Ontologies-Folksonomies, Προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Java

 Θεματική Περιοχή: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

 

 

 

Δημιουργία Web-based περιβάλλοντος για την υποστήριξη Adaptive Case Management (ACM) Επιβλέπουσα: Μάρα Νικολαΐδου  Στόχος: Δημιουργία μίας μηχανής εκτέλεσης με τη χρήση web services και του αντίστοιχης web-based διεπαφής για την υποστήριξη Adaptive Case Management

 Περιγραφή: Στο πραγματικό κόσμο δεν είναι όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες καλά καθορισμένες και επομένως δεν είναι αποτελεσματικό να μοντελοποιηθούν με BPMN ή BPEL και να συντονιστούν από τις καθιερωμένες μηχανές εκτέλεσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνεται εναλλακτικά η υποστήριξη περιβαλλόντων που εστιάζονται στις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χρήστης για να διεκπεραιώσει μία υπόθεση και το πως αυτές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και όχι στην περιγραφή της διαδικασίας με βάση μια σειρά προκαθορισμένων βημάτων. Η οπτική αυτή για τη διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών ονομάζεται  Διαχείριση Υποθέσεων - Adaptive Case Management – ACM (http://www.adaptivecasemanagement.org).

 Στόχος της πτυχιακής αυτή είναι η δημιουργία μίας βιβλιοθήκης από web services για την υλοποίηση των βασικών ενεργειών που πρέπει να υποστηρίζεται στην Διαχείριση Υποθέσεων (πχ δημιουργία φακέλου υπόθεσης, ενημέρωση φακέλου, ανάθεση υπόθεσης, ενημέρωση για συμμετοχή σε μία υπόθεση) με παραμετρικό τρόπο και τη δημιουργία μίας web-based διεπαφής, που θα επιτρέπει στους χρήστες του συστήματος να διαχειρίζονται υποθέσεις.

 Απαραίτητες Γνώσεις: Προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Web Services, Java

 Θεματική Περιοχή: BPMS, SOA, Web Services

 

 

 

Ολοκλήρωση περιβάλλοντος για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση Συστημάτων Μεταφορών Επιβλέπουσα: Μάρα Νικολαΐδου (σε συνεργασία με τους κ. Τσαδήμα και κ. Κάπο) Στόχος: Προσαρμογή υπάρχοντος περιβάλλοντος μοντελοποίησης SysML και προγράμματος προσομοίωσης με τη χρήση μετασχηματισμών δεδομένων για τη μελέτη Συστημάτων Μεταφορών

 Περιγραφή: Η μελέτη πολύπλοκων, πολυεπίπεδων συστημάτων όπως τα συστήματα μεταφορών απαιτεί την υποστήριξη γραφικών περιβαλλόντων που διευκολύνουν το μελετητή/σχεδιαστή του συστήματος να το περιγράψει και πιθανά να το προσομοιώσει χρησιμοποιώντας τυποποιημένα εργαλεία και γλώσσες μοντελοποίησης όπως η SysML, δίχως να απαιτείται από αυτόν να γράψει κώδικα.

 Στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσαρμογή υπαρχόντων εργαλείων για την μελέτη συστημάτων μεταφορών. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν ένα SysML περιβάλλον μοντελοποίησης συστημάτων, που θα χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών, και το περιβάλλον προσομοίωσης, που θα χρησιμοποιείται για την μελέτη της απόδοσης του συστήματος αυτού. Τα εργαλεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα. Πιο συγκεκριμένα για το σχεδιασμό του συστήματος χρησιμοποιείται η γλώσσα SysML (www.sysml.org) στο εργαλείο MagicDraw (www.magicdraw.com), ενώ για την προσομοίωση του έχει δημιουργηθεί εξωτερικό περιβάλλον προσομοίωσης χρησιμοποιώντας το DEVS. Τα εργαλεία αυτά επικοινωνούν σύμφωνα με την MDA, μέσω ενός μετασχηματισμού ανάμεσα στα XMΙ σχήματα που δέχονται τα δύο εργαλεία, υλοποιημένο στη γλώσσα QVT (http://en.wikipedia.org/wiki/QVT ). O φοιτητής θα εξοικειωθεί με τη χρήση και τη χρησιμότητα της SysML, τις διαδικασίες αυτόματης παραγωγής κώδικα, τη διαλειτουργικότητα προγραμμάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και το μετασχηματισμό σχημάτων μεταδεδομένων.

 Απαραίτητες Γνώσεις: Java, XML

 Θεματική Περιοχή: Συστήματα Μεταφορών, MDA (Model Driven Architecture), Eπικοινωνία στο Web

 

 

 

Ανάπτυξη κώδικα IOS για δημιουργία μουσικού παιχνιδιού

 Επιβλέποντες: Βασίλειος Δαλάκας, Μάρα Νικολαΐδου

 Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα απλό παιχνίδι για το λειτουργικό σύστημα IOS η οποία θα παίζει μουσικές νότες. Η εργασία θα τους φέρει σε επαφή με εργαλεία ανάπτυξης κώδικα όπως το XCODE σε ένα από τους πιο δημοφιλείς σήμερα χώρους όπως αυτός της χρήσης συσκευών της εταιρείας Apple για gaming. Η εργασία θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο πολυμέσων του Τμήματος.

 Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις C και γραφικών.

 Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 

 

 

Ανάπτυξη κώδικα Android για δημιουργία μουσικού παιχνιδιού

 Επιβλέποντες: Βασίλειος Δαλάκας, Μάρα Νικολαΐδου

 Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα απλό παιχνίδι για το λειτουργικό σύστημα Android η οποία θα παίζει μουσικές νότες. Η εργασία θα τους φέρει σε επαφή με εργαλεία ανάπτυξης κώδικα όπως το Eclipse σε ένα από τους πιο δημοφιλείς σήμερα χώρους όπως αυτός της χρήσης συσκευών smart phones για gaming. Η εργασία θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο πολυμέσων του Τμήματος.

 Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις Java και γραφικών.

 Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 

 

 

Ανάπτυξηκώδικα Android γιαεφαρμογή Location Based Services (client side)

 Επιβλέποντες: Βασίλειος Δαλάκας, Μάρα Νικολαΐδου

 Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν μία εφαρμογή για το λειτουργικό σύστημα Android η οποία θα συλλέγει γεωχωρικά δεδομένα από έξυπνα κινητά. Η εργασία θα τους φέρει σε επαφή με εργαλεία ανάπτυξης κώδικα όπως το Eclipse σε ένα από τους πιο δημοφιλείς σήμερα χώρους όπως αυτός της χρήσης smart phones για crouwdsourcing και location based services. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με την συλλογή δεδομένων και την καταχώρησή τους σε μία βάση δεδομένων. Η εργασία θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο πολυμέσων του Τμήματος.

 Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις βάσεων και προγραμματισμού.

 Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 

 

 

Ανάπτυξηκώδικα IOS γιαεφαρμογή Location Based Services (client side)

 Επιβλέποντες: Βασίλειος Δαλάκας, Μάρα Νικολαΐδου

 Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν μία εφαρμογή για το λειτουργικό σύστημα IOS η οποία θα συλλέγει γεωχωρικά δεδομένα από έξυπνα κινητά. Η εργασία θα τους φέρει σε επαφή με εργαλεία ανάπτυξης κώδικα όπως το XCODE σε ένα από τους πιο δημοφιλείς σήμερα χώρους όπως αυτός της χρήσης συσκευών της εταιρείας Apple για crouwdsourcing και location based services. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με την συλλογή δεδομένων και την καταχώρησή τους σε μία βάση δεδομένων. Η εργασία θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο πολυμέσων του Τμήματος.

 Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις βάσεων και προγραμματισμού.

 Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 

 

 

Ανάπτυξηκώδικαγιαεφαρμογή Location Based Services (server side)

 Επιβλέποντες: Βασίλειος Δαλάκας, Μάρα Νικολαΐδου

 Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να αυτοματοποιήσουν την συλλογή και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων με την χρήση της γλώσσας Python προκειμένου να εκμεταλλευτούν την συλλογή γεωγραφικής πληροφορίας από έξυπνα κινητά. Στόχος είναι η τελική απεικόνιση της θέσης του χρήστη του κινητού με χρήση του περιβάλλοντος QGIS. Η εργασία θα τους φέρει σε επαφή με εργαλεία ανοιχτού κώδικα όπως το QGIS και με μία από τις πιο δημοφιλείς σήμερα scripting γλώσσες. Οι φοιτητές δεν θα ασχοληθούν με την συλλογή δεδομένων καθώς αυτά θα είναι καταχωρημένα σε μία βάση δεδομένων.

 Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

 Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 

 

 

Τα τυχαία γραφήματα (οι τυχαίοι γράφοι) ως μοντέλα δικτύων

 Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

 H θεωρία των τυχαίων γραφημάτων (γράφων) θεμελιώθηκε από τους Erdös και Rényi [3] στο τέλος της δεκαετίας  του ’50.  Το τυχαίο γράφημα των Erdös και Rényi  είναι ένα από τα παλαιότερα και καλύτερα μελετημένα μοντέλα δικτύων στη διεθνή βιβλιογραφία και συχνά αναφέρεται ως κλασικό.  Ωστόσο, το κλασικό τυχαίο γράφημα διαφέρει σημαντικά  ως προς τις  ιδιότητες του, από τα  δίκτυα του πραγματικού κόσμου (real-world), όπως αυτών του  Διαδικτύου (αυτόνομα συστήματα) (Internet, autonomoussystems), του Παγκόσμιου Ιστού (ιστοσελίδες) (World-WideWeb, sites), των κοινωνικών  δικτύων (socialnetworks).

 Ως  θέματα προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών  πτυχιακών εργασιών  προτείνονται τα εξής

 • Ανασκόπηση  των νεότερων αποτελεσμάτων για χρήση καταλλήλων τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων  καθώς και των τυπικών πιθανοθεωρητικών ιδιοτήτων τους [1,2]. Παρουσίαση ειδικών τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων  και μελέτη κάποιων από τις  ιδιότητες τους,  όπως της κατανομής του βαθμού των κορυφών (degreedistribution),  του συντελεστή  συσταδοποίησης (clusteringcoefficient), της διαπερασιμότητας  και  της συνεκτικότητας.
 • Ανασκόπηση της μεθοδολογίας  στατιστικής ανάλυσης δεδομένων  δικτύων,  όπως της συσταδοποίησης  γραφημάτων ( graphclustering)  και των αλγορίθμων υλοποίησης τους  και ως μελέτη περίπτωσης  εφαρμογές  τους σε πραγματικά δεδομένα [4,5].

 Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • B. Bollobás, Random Graphs, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
 • S. Bornholdt and H. G. Schuster (Eds), Handbook of Graphs and Networks:  From the Genome to the Internet,   Wiley-VCH, Weinheim , 2003.
 • P. Erdös, P and A. Rényi, On random graphs I., Publicationes Mathematicae Debrecen 5 (1959), 290-297.
 • E.D.  Kolaczyk,  Statistical Analysis of Network Data: Methods and Models, Springer Series  in Statistics, 2003 .
 • S. E. Schaeffer, Survey Graph clustering, Computer Science Review 1(2007), 27-64.

 

 

 

Ασυμπτωτική απαρίθμηση συνδυαστικών δομών με εφαρμογές στην επιστήμη της Πληροφορικής – Αλγοριθμικές προσομοιώσεις

 Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

 Η Ασυμπτωτική Απαρίθμηση Συνδυαστικών Δομών είναι μία περιοχή της Συνδυαστικής με ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής όπως στις τυχαίες Αλγοριθμικές δομές και στα τυχαία Γραφήματα. Στις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες θα μελετώνται συνδυαστικές δομές με εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι υπό μελέτη συνδυαστικές δομές θα περιγράφονται μέσω των απαριθμητριών γεννητριών συναρτήσεων τους και των αναγωγικών σχέσεων τους. Επίσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Πιθανοτήτων θα απαριθμούνται ασυμπτωτικά οι υπό μελέτη δομές. Επιπλέον, θα υλοποιούνταιαλγοριθμικές προσομοιώσεις των αποτελεσμάτων.

 Ενδεικτικές Συνδυαστικές Δομές:

 1. Σύνολα Συζεύξεως Γραφημάτων

 2. q-Κατανομές και q-Καταλήψεις

 3. Διαγράμματα Ferrers και αριθμοί Rook

 Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • EppSusannaS., Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.
 • Καραμπατζός Γ., Υπολογιστικά Μαθηματικά, Εκδ. ΧΠΑ, Αθήνα 2004.
 • Κούτρας Μ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες: Θεωρία και Εφαρμογές, Ι , ΙΙ , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2005.
 • Κυριακούσης Α., Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας X., Σπυράκης Π., Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1999.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας Π., Σπυράκης Π., Σταματίου Ι., Εισαγωγή στους Γράφους: Θεωρία, Προβλήματα και Λύσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1999.
 • Charalambides Ch., Enumerative Combinatorics, Chapmann & Hall/CRC, Florida, 2002.
 • Charalambides, Combinatorial Methods in Discrete Distributions, John Wiley & Sons, NJ, 2005.
 • Flajolet P. and Sedgwick R., Analytic Combinatorics, Cambridge University Press, NY, 2009.
 • Odlyzko A.M., Handbook of Combinatorics, Chapter 22 Asymptotic Enumeration Methods. Eds. R.L. Graham, M. Grotshel, and L. Lovasz, 1063-1229. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1995.
 • Sedgwick R. and Flajolet P., An Introduction to the Analysis of Algorithms, Addison-Wesley Professional, 1995.

 

 

 

Kατηγοριοποίηση διαδρομών και ανίχνευση δραστηριότητας και συνηθειών με χρήση κινητών τηλεφώνων

 Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

 Θεωρητικό υπόβαθρο: Στις μέρες μας οι χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιούν εφαρμογές οι οποίες καταγράφουν διαρκώς δεδομένα (κίνησης, θέσης, χρήσης, προτιμήσεων κλπ.) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους εφόσον αναλυθούν. Η παρούσα εργασία θα επεκτείνει την εφαρμογή GPSTracker που αναπτύχθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας και η οποία καταγράφει μέσω GPS τα δεδομένα θέσης του χρήση, και κατηγοριοποιεί σε πραγματικό χρόνο την κίνησή του.

 Στόχος της εργασίας είναι να επεξεργάζεται σε δεύτερο επίπεδο τα κατηγοριοποιημένα δεδομένα κίνησης και να τα συνδυάζει με γεωχωρικά δεδομένα, έτσι ώστε: α) να εντοπίζει μεγαλύτερα τμήματα κίνησης (trajectories) στα οποία ο χρήστης έχει τον ίδιο τύπο κίνησης, β) να εντοπίζει σημεία ενδιαφέροντος στα οποία ο χρήστης περνά αρκετό χρόνο, γ) να εξάγει από τα παραπάνω γνώση για τα γενικότερα ενδιαφέροντα και τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη.

 Τεχνικές λεπτομέρειες: Η εφαρμογή θα λειτουργεί σε androidsmartphones, θα διαθέτει κατηγοριοποιημένα σημεία ενδιαφέροντος σε τοπική βάση δεδομένων (SQLite) και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα κίνησης στη συσκευή (χρήση Weka). Θα επεκτείνει επίσης την υπάρχουσα λειτουργικότητα μεταφόρτωσης δεδομένων σε προσωπικό δικτυακό φάκελο (dropbox) με τη δυνατότητα μεταφόρτωσης σε κεντρικό server όπου θα συλλέγονται και θα αναλύονται τα δεδομένα πολλών χρηστών.

 Βιβλιογραφία:

 • Dhaval Patel, Chang Sheng, Wynne Hsu, Mong-Li Lee: Incorporating Duration Information for Trajectory Classification. ICDE 2012: 1132-1143
 • Guesgen, H., Marsland, S.: Spatio-temporal reasoning and context awareness. Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments (2010) 609-634
 • Gerasimos Marketos, Elias Frentzos, Irene Ntoutsi, Nikos Pelekis, Alessandra Raffaetà, and Yannis Theodoridis. 2008. Building real-world trajectory warehouses. In Proceedings of the Seventh ACM International Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access (MobiDE '08). ACM, New York, NY, USA, 8-15.
 • Department of Computer Science, Univ of Illinois, Lecture on "Trajectory Data Mining".
 • Christine Parent, Stefano Spaccapietra, Chiara Renso, Gennady L. Andrienko, Natalia V. Andrienko, Vania Bogorny, Maria Luisa Damiani, Aris Gkoulalas-Divanis, José Antônio Fernandes de Macêdo, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis, Zhixian Yan: Semantic trajectories modeling and analysis. ACMComput. Surv. 45(4): 42 (2013)

 

 

 

Δημιουργία ενός μέτρου σημασιολογικής ομοιότητας που θα αξιοποιεί γλωσσολογικό θησαυρό ιατρικών όρων

 Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

 H αποσαφήνιση αναφέρεται στην αντιμετώπιση της ασάφειας στην ερμηνεία ενός όρου η οποία συμβαίνει όταν ο όρος συνδέεται στενά με δύο ή περισσότερα θέματα. Η ασάφεια στην ερμηνεία ενός όρου δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες σε πολλές εργασίες διαχείρισης κειμένων, π.χ. στην αναζήτηση, στην κατηγοριοποίηση κειμένων κλπ. Όταν για παράδειγμα ο χρήστης δίνει σε μια μηχανή αναζήτησης τη λέξη "jaguar" ενδέχεται να εννοεί το ζώο, τη μάρκα αυτοκινήτου κλπ ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Η αποσαφήνιση γίνεται συνήθως με χρήση του περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζεται ο όρος, δλδ των λέξεων που εμφανίζονται στο ίδιο κείμενο, στην ίδια πρόταση, σε κοντινή απόσταση με τον όρο. Μια μεγάλη κατηγορία μεθόδων χρησιμοποιεί λεξικά και άλλους γλωσσολογικούς πόρους ώστε να εντοπίσει την καταλληλότερη έννοια για έναν όρο.

 Στόχος της εργασίας είναι να αναπτύξει την υποδομή για τον ορισμό σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ ιατρικών όρων. Θα υιοθετήσει το παράδειγμα του γενικού μέτρου σημασιολογικής ομοιότητας Omiotis, και θα το εφαρμόσει σε ένα θησαυρό ιατρικών όρων.

 Τεχνικές λεπτομέρειες: Στην εργασία θα χρησιμοποιηθεί η βάση γνώσης UMLS και θα αντιμετωπιστεί ως γράφος που συνδέει με διαφορετικού τύπου ακμές διάφορους ιατρικούς όρους. Ακολουθώντας τη λογική του μέτρου Omiotis θα πρέπει να οριστεί και να υπολογιστεί η σημασιολογική ομοιότητα μεταξύ δύο οποιονδήποτε ιατρικών όρων και να αναπτυχθεί κατάλληλο αποθετήριο σε MySQL για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.

 Βιβλιογραφία:

 • G. Tsatsaronis, I. Varlamis, M. Vazirgiannis. "Text Relatedness based on a Word Thesaurus". Journal of Artifical Intelligence Research (JAIR). Volume 37, January 2010, pages 1-39.
 • G. Tsatsaronis, I. Varlamis, M. Vazirgiannis., K. Nørvåg. "Omiotis: A Thesaurus-based Measure of Text Relatedness", in Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD 2009), Bled, Slovenia, September 2009.
 • Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford (2001). "Section 24.3: Dijkstra's algorithm". Introduction to Algorithms (Second ed.). MIT Press and McGraw–Hill. pp. 595–601. ISBN 0-262-03293-7.
 • Crauser, K. Mehlhorn, U. Meyer, P. Sanders, “A parallelization of Dijikstra’s shortest path algorithm”, in Proc. of MFCS’98, pp. 722-731, 1998.

 

 

 

Αυτόματη δημιουργία εφημερίδας για offline ανάγνωση με περιεχόμενο από ηλεκτρονικές πηγές

 Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

 Η πτυχιακή εργασία αφορά τη δημιουργία μιας web εφαρμογής η οποία θα δέχεται τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα του χρήστη, θα αντλεί πρόσφατο περιεχόμενο από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές εφημερίδες και θα παράγει μια ψηφιακή εφημερίδα (σε pdf μορφή) την οποία στη συνέχεια ο χρήστης θα μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή ή στο κινητό του και να τη διαβάσει offline. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί ως web εφαρμογή, ώστε να είναι προσβάσιμη από περισσότερους από ένα χρήστες, θα επιτρέπει στους διαχειριστές της να προσθέσουν πηγές από τις οποίες θα αντλούνται οι ειδήσεις, και να καθορίσουν κατηγορίες ειδήσεων σε αυτές. Η εφαρμογή μπορεί να έχει και εκδοχή για κινητά (ως androidapplication).

 Τεχνικές λεπτομέρειες: Η εργασία είναι επιθυμητό να αναπτυχθεί σε κινητό android και να μεταφορτώνει α) τις προτιμήσεις των χρηστών σε κάποιον κεντρικό server, β) την τελική εφημερίδα στο κινητό του χρήστη (σε pdf, epub ή αλλο σχετικό format) ανά τακτά διαστήματα και εφόσον υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο. Θα χρειαστεί να επικοινωνεί με προκαθορισμένες πηγές άρθρων για να αντλεί το περιεχόμενο των άρθρων και να το αποθηκεύει στο server.

 Βιβλιογραφία:

 • Kovack, Mark E. "Method for automated generation of interactive enhanced electronic newspaper." U.S. Patent Application 10/050,368.
 • Lars Vogel, Creating PDF with Java and iText - Tutorial
 • Tenenboim, L., Shapira, B., & Shoval, P. (2008). Ontology-based classification of news in an electronic newspaper.

 

 

 

Εξαγωγή γνώσης από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

Στόχος της εργασίας είναι να εξάγει γνώση από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, αξιοποιώντας τεχνικές ανάλυσης γράφων και πληροφορία που αφορά τους συγγραφείς, τα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται και την επιρροή που έχει η δουλειά τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στα πλαίσια της εργασίας θα πρέπει να μελετηθούν οι διεθνώς χρησιμοποιούμενες βιβλιογραφικές μετρικές καθώς και μετρικές που αφορούν την ανάλυση γράφων.

Τεχνικές λεπτομέρειες: Η εργασία θα χρησιμοποιήσει τεχνικές συμπίεσης γράφων (powergraphanalysis), ανάλυσης και εξαγωγής γνώσης από γράφους.

Βιβλιογραφία:

 • Tang, J., Zhang, J., Yao, L., Li, J., Zhang, L., & Su, Z. (2008, August). ArnetMiner: extraction and mining of academic social networks. In Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (pp. 990-998). ACM.
 • West, J. D., Jensen, M. C., Dandrea, R. J., Gordon, G. J. and Bergstrom, C. T. (2013), Author-level Eigenfactor metrics: Evaluating the influence of authors, institutions, and countries within the social science research network community. J. Am. Soc. Inf. Sci., 64: 787–801.
 • Royer, Loïc; Reimann, Matthias; Andreopoulos, Bill; Schroeder, Michael; (11 Jul 2008). "Unraveling Protein Networks with Power Graph Analysis". In Berg, Johannes. PLoSComputationalBiology 4 (7): e1000108

 

 

 

Εξόρυξη γνώσης από χρονικά μεταβαλόμενους γράφους

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

Στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και γενικότερα στα socialmedia, οι χρήστες συνάπτουν σχέσεις έμμεσα ή άμεσα οι οποίες μεταφέρουν πέρα από τον τύπο τους (π.χ. σχέσεις φιλίας, σχέσης παρακολούθησης κλπ), θετική ή αρνητική στάση, μια χρονική πληροφορία που υποδηλώνει πόσο πρόσφατες είναι ή πόσο πρόσφατα ανανεώθηκαν κλπ. Αυτή η πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα για να εντοπίσει σημαντικούς κόμβους μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, να προτείνει τη δημιουργία νέων ακμών κλπ.

 Στόχος της εργασίας είναι να υλοποιήσει αλγορίθμους που προτείνουν τη δημιουργία ακμών σε κοινωνικούς γράφους και να τους συγκρίνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς γράφους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κατευθυνόμενοι ή μη, διπλής ή μονής κατεύθυνσης, με ή χωρίς χρονική πληροφορία, με ή χωρίς πόλωση ακμών).

Βιβλιογραφία:

 • Varlamis, M. Eirinaki, M. Louta, "Application of social network metrics to a composite trust-aware collaborative model for generating personalized recommendations". Ιn "The Influence of Technology on Social Network Analysis and Mining", Tansel Ozyer, et al. editors. Springer. 2012
 • Fortunato, S. (2010). Community detection in graphs. Physics Reports, 486(3), 75-174.
 • Palla, G., Barabási, A. L., & Vicsek, T. (2007). Quantifying social group evolution. Nature, 446(7136), 664-667.
 • Jure Leskovec, Daniel P. Huttenlocher, Jon M. Kleinberg: Predicting positive and negative links in online social networks. WWW 2010: 641-650
 • Οι διαθέσιμοι γράφοι από το KoblenzNetworkCollection: http://konect.uni-koblenz.de/networks

 

 

 

Ανίχνευση συμπεριφορών μέσα από ανάλυση συναισθήματος σε ακολουθίες μηνυμάτων

 Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

 Το πρόβλημα της εξόρυξης γνώμης ή συναισθήματος από κείμενα βρίσκει στις μέρες μας μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω του μεγάλου αριθμού κειμένων που υποβάλουν οι χρήστες στα κοινωνικά μέσα με τη μορφή σχολίων, διαλόγων κλπ. Οι υπάρχουσες τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος περιορίζονται στην αποσπασματική επεξεργασία κάθε σχολίου/κειμένου ξεχωριστά χωρίς να το εξετάσουν στο ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου στο οποίο μπορεί να εντάσσεται.

 Στόχος της εργασίας είναι να εισάγει μια νέα διάσταση στην ανάλυση συναισθήματος, τη διάσταση του χρόνου. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αναπτύξει αλγορίθμους που θα αναλύουν ακολουθίες κειμένων (π.χ. διαλόγους) και θα εξάγουν με βάση την αλληλουγία συναισθημάτων συμπεράσματα για την κατάσταση ή το προφίλ των συμμετεχόντων.

 Τεχνικές λεπτομέρειες: Θα πρέπει να μελετηθούν και να τροποποιηθούν κατάλληλα αλγόριθμοι εξαγωγής γνώσης από ακολουθιακά δεδομένα (π.χ. MarkovModels) και να δοκιμαστούν σε κατάλληλα σύνολα δεδομένων. Η εργασία θα πρέπει να συλλέξει τα δεδομένα εκπαίδευσης και ελέγχου και καλό είναι να εστιάσει σε συγκεκριμένους τύπους συμπεριφορών (προφίλ/καταστάσεων) όπως για παράδειγμα σε χρήστες που επιχειρούν bullying ή trolling. Για την εξαγωγή συναισθήματος μπορούν κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ή να αναπτυχθούν λεξικά όρων με συναισθηματικό φορτίο ή δεδομένα εκπαίδευσης.

 Βιβλιογραφία:

 • Bontcheva, K. & Rout, D. (2012). Making Sense of Social Media Streams through Semantics: a Survey. Semantic Web journal.
 • Dinakar, K., Jones, B., Havasi, C., Lieberman, H., and Picard, R. 2012. Common sense reasoning for detection, prevention, and mitigation of cyberbullying. ACM Trans. Interact. Intell. Syst. 2, 3, Article 18 (September 2012)
 • Jun-Ming Xu, Kwang-Sung Jun, Xiaojin Zhu, and Amy Bellmore. 2012. Learning from bullying traces in social media. In Proceedings of the 2012 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL HLT '12). Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, PA, USA, 656-666.

 

 

 

Οπτικές ασύρματες επικοινωνίες για τηλεματικές υπηρεσίες έξυπνων μεταφορών

Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

Οι ασύρματες οπτικές επικοινωνίες αποτελούν έναν έξυπνο τρόπο και οικονομικό τρόπο για επικοινωνίες μικρών αποστάσεων. Στα πλαίσια της προτεινόμενης πτυχιακή θα αποτιμηθούν τα ασύρματα οπτικά συστήματα για εφαρμογές τηλεματικής οι οποίες έχουν σχέση με τις έξυπνες μεταφορές. Θα πραγματοποιηθεί τόσο βιβλιογραφική αναζήτηση του τρέχοντος state-of-the-art όσο και υλοποίηση ενός μοντέλου για την μοντελοποίηση ενός ζεύγους πομπού/δέκτη ενός τέτοιου συστήματος.

Προαπαιτούμενα: οπτικές επικοινωνίες, σήματα και συστήματα.

 

 

 

Οπτικά φίλτρα μικροδακτυλίου με εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες

Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

Οι διατάξεις μικροδακτυλίου (micro-ring) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση συμπαγών οπτικών φίλτρων σε ολοκληρωμένη μορφή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός μεν να παρουσιασθούν και να αποτιμηθούν οι τεχνολογίες φίλτρων που βασίζονται στους μικροδακτυλίους που έχουν προταθεί κατά καιρούς στην βιβλιογραφία όσο και η ανάπτυξη ενός εργαλείου σχεδιασμού και προσομοίωσης των εν λόγω διατάξεων.

Προαπαιτούμενα: οπτικές επικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

 

 

Δημιουργία και υποστήριξη ενός massive open online course στις τηλεπικοινωνίες

Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία και πιλοτική υποστήριξη ενός διαδικτυακού μαθήματος στις τηλεπικοινωνίες. Προτεινόμενη πλατφόρμα είναι το course-builder (https://code.google.com/p/course-builder/). Η πτυχιακή θα περιλαμβάνει την προετοιμασία του υλικού, την καταγραφή και επεξεργασία των διαλέξεων καθώς και την αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές. Ενδεικτικά τα μαθήματα που θα υποστηριχθούν είναι τα "Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα" (χειμερινό εξάμηνο) ή/και το μάθημα "Οπτικές Επικοινωνίες" (εαρινό εξάμηνο).

Προαπαιτούμενα:  εξοικείωση με τις βασικές τεχνολογίες του course-builder, τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

 

 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη & Χαρακτηρισμός Φασματοφωτόμετρου με βάση το κινητό τηλέφωνο (σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος).

 Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

 Στα πλαίσια της εργασίας θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί φασματοφωτόμετρο χαμηλού κόστους το οποίο θα βασίζεται στην φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης που είναι ενσωματωμένη στα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς και στα οποία είναι δυνατή η παραμετροποίηση λειτουργίας της διαμέσου λογισμικού. Στα αρχικά στάδια θα σχεδιασθεί οπτικό σύστημα αποτελούμενο από κατάλληλα grating και slit. Το οπτικό αυτό σύστημα θα τοποθετείται στο κινητό τηλέφωνο μπροστά από τη φωτογραφική μηχανή και θα αναλύει το προσπίπτων φως το οποίο και θα καταγράφεται στη φωτ. μηχανή διαμέσου κατάλληλου λογισμικού που θα αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό. Το συνολικό σύστημα θα αξιολογηθεί αναφορικά με το φασματικό εύρος λειτουργίας, τη διακριτική ικανότητα και την ευαισθησία του. Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας το φασματοφωτόμετρο θα εφαρμοσθεί στην μελέτη απορρόφησης πρότυπων διαλυμάτων.

 Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις οπτικής, Βασικές γνώσεις προγραμματισμού

 ΒασικήΒιβλιογραφία:

 • Alexander Scheeline, Kathleen Kelley “Cell Phone Spectrometer: Learning Spectrophotometry by Building and Characterizing an Instrument”, http://www.asdlib.org/onlineArticles/elabware/Scheeline_Kelly_Spectrophotometer/Cell%20Phone%20Spectrometer%20Paper.pdf

 

 

 

 Έλεγχος και προγραμματισμός ηλεκτρονικών οργάνων για την αυτοματοποίηση μετρήσεων

 Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

 Οι ηλεκτρονικές μετρήσεις δύναται να αυτοποματοποιηθούν μέσω διάφορων πρωτοκόλλων επικοινωνίας που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή, παλμογράφου και ηλεκτρικών γεννητριών. Σκοπός  της πτυχιακής είναι ο προγραμματισμός των οργάνων του εργαστηρίου ηλεκτρονικής για την διενέργεια σειράς εξελιγμένων μετρήσεων στο περιβάλλον GNU-OCTAVE ή ισοδύναμο.

 Προαπαιτούμενα: σήματα και συστήματα, βασικές γνώσεις OCTAVE, ηλεκτρονική.

 

 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας σε κινητό τηλέφωνο με στόχο την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικής υγείας

 Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

 Στόχος: Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ενός κινητού τηλεφώνου και τις ανάγκες εφαρμογών στην ηλεκτρονική υγεία.

 Περιγραφή: Η κινητή τηλεφωνία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως ένα νέο κανάλι για την εφαρμογή των ΤΠΕ. H ανάπτυξη συστημάτων διεπιφάνειας στο κινητό τηλέφωνο με στόχο την παροχή υπηρεσιών αποτελεί μία πρόκληση. Πιο συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες της διεπιφάνειας της συσκευής ενός κινητού τηλεφώνου πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς επίσης και οι απαιτήσεις παροχής των υπηρεσιών.
Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στην κινητή τηλεφωνία. 2. Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών στην κινητή τηλεφωνία. 3. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 4. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.

 Σχετική Βιβλιογραφία:

 Xitong Guo & Yongqiang Sun & Nan Wang & Zeyu Peng &Ziyu Yan (2013). The dark side of elderly acceptance of preventive mobile health services in China. Electron Markets (2013) 23:49–61.

 • Ting-Ray Chang, Eija Kaasinen, Kirsikka Kaipainen. What Influences Users’ Decisions to Take Apps into Use? A Framework for Evaluating Persuasive and Engaging Design in Mobile Apps for Well-Being. In Proceedings of the 11th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, MUM '12.

 

 

 

Συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και διερεύνηση παραμέτρων αποδοχής των υπηρεσιών

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

 Η χρήση της κινητής τηλεφωνίας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχυθεί η παρεχόμενη υπηρεσία προς τους τελικούς χρήστες στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους στόχους που έχουν οριστεί από το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda 2020), στην Ελλάδα παρατηρείται υστέρηση στο σύνολο των δεικτών, με απόκλιση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 35% και 83%. Στην ίδια μελέτη «μεταξύ των στόχων, αναδεικνύεται και η υιοθέτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού εμπορίου ως μοχλών πανευρωπαϊκής ανάπτυξης». (http://www.eekt.gr/Market/GreekMarket/tabid/99/language/el-GR/default.aspx).
Στάδια: 1. Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση (έρευνα στο Ιnternet και βιβλιογραφική αναζήτηση) με στόχο τη συλλογή παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοχή. 2. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και δημιουργία ερευνητικού μοντέλου για τη μέτρησης αποδοχής. 3. Αξιολόγηση μοντέλου. 4. Συμπεράσματα

 Σχετική Βιβλιογραφία

 Bouwman, H., Carlsson, C., Molina-Castillo, F. J., Walden, P. (2007). Barriers and drivers in the adoption of current and future mobile services in Finland. Telematics and Informatics, 24, 145–160.

 • Fu, Y., Xiao, K. (2012). Promoting sustainable e-government with multichannel service delivery: A case study. In Proceedings of 2012 IEEE 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science, ICSESS 2012, Beijing, 22-24 June, pp. 694-697.
 • Hall, T.E, Owens, J. (2011). The digital divide and e-government services. In Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV 2011, ACM International Conference Proceeding Series, Tallinn,26-28 September 2011, pp. 37-44.
 • Rossel, P., Finger, M. & Misuraca, G. (2006). “Mobile” e-Government Options: Between Technology-driven and User-centric. Electronic Journal of e-Government, 4(2), 79-86.
 • Silvana, T., & Hong, S. (2008). Emerging Trends in M-GOVERNMENT. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, 51(5), 53.
 • Singh, K. A. & Sahu, R. (2008). Integrating Internet, telephones, and call centers for delivering better quality e governance to all citizens. Government Information Quarterly, 25(3), 477-490.
 • Silvana Trimi and Hong Sheng. (2008). Emerging trends in Mgovernment. Commununications of the ACM 51, 5, 53-58.
 • Vincent, J. & Harris, L. (2008). EFFECTIVE USE OF MOBILE COMMUNICATIONS IN E-GOVERN How do we reach the tipping point? Journal of Information, Communication & Society, 11(3), 395-413.

 

 

 


Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου συγκεκριμένου σκοπού με εφαρμογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

 Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

 Η χρήση κοινωνικών δικτύων στο ηλεκτρονικό εμπόριο υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των χρηστών/καταναλωτών, την ανταλλαγή πληροφοριών και γνωμών για τα προϊόντα των εταιρειών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Στόχος δυνητικά οι έμποροι λιανικής πώλησης να αυξήσουν την αναγνωσιμότητα τους και την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας είναι για παράδειγμα η παρουσίαση του περιεχομένου και η συγκρότηση μίας κοινότητας.
Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στο κοινωνικό εμπόριο. 2. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 3. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.

 Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Scarle, S. , Arnab, S., Dunwell, I., Petridis, P., Protopsaltis, A., de Freitas, S. (2012). E-commerce transactions in a virtual environment: Virtual transactions. Electronic Commerce Research. Volume 12, Issue 3, Pages 379-407.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research, Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.
 • Stephens, R.T. (2004). A framework for the identification of electronic commerce design elements that enable trust within the small hotel industry. Proceedings of the Annual Southeast Conference, 42nd Annual Southeast Regional Conference, ACM-SE 42, Huntsville, 2- 3 April, Pages 309-314.

 

 

 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας σε κινητό τηλέφωνο

 Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

 Στόχος: Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ενός κινητού τηλεφώνου.

 Περιγραφή: Η κινητή τηλεφωνία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως ένα νέο κανάλι για την εφαρμογή των ΤΠΕ. H ανάπτυξη συστημάτων διεπιφάνειας στο κινητό τηλέφωνο με στόχο την παροχή υπηρεσιών αποτελεί μία πρόκληση. Πιο συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες της διεπιφάνειας της συσκευής ενός κινητού τηλεφώνου πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς επίσης και οι απαιτήσεις παροχής των υπηρεσιών.

 Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στην κινητή τηλεφωνία. 2. Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών στην κινητή τηλεφωνία. 3. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 4. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.

 Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Kjeldskov, J., Cheverst, K., De Sá, M., Jones, M., Murray-Smith, R. (2012). Research methods in mobile HCI: Trends and opportunities. In Proceedings of the14th ACM International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, MobileHCI'12, Pages 255-260.
 • Liang, H.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Song, H.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Fu, Y., Cai, X., Zhang, Z. (2011). A remote usability testing platform for mobile phones. In Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering, CSAE 2011, Volume 2, Pages 312-316.
 • Reis, T.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., De Sá, M.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Carriço, L. (2008). Designing mobile multimodal artefacts. In Proceedings of the 10th International Conference on Enterprise Information Systems, ICEIS 2008, Volume HCI, 2008, Pages 78-85.

 

 

 
 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ridesharing για socialmedia

 Επιβλέπων: Γεώργιος Δημητρακόπουλος

 Το ride sharing είναι τεχνική προσυμφωνημένων ζευγαριών για εκτέλεση μιας διαδρομής με ένα μόνο αυτοκίνητο. Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό και ανάπτυξη αλγορίθμου για εύρεση των κατάλληλων matches και χρήση σε social media, από όπου θα εξάγονται και χαρακτηριστικά οδηγού-συνοδηγού.

 

 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αντιπαραβολής κειμένου (antiplagiarism) με χρήση pattern matching τεχνικών

 Επιβλέπων: Γεώργιος Δημητρακόπουλος

 H πτυχική απαιτεί:

 1) μελέτη τεχνικών και αλγορίθμων pattern matching

 2) ανάπτυξη αλγορίθμου για αναγνώριση λέξεων και φράσεων και αναζήτησή τους σε έγγραφα μέσω μηχανών αναζήτησης

 3) εξαγωγή ποσοστού αντιγραφής κειμένου

 

 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος betting arbitrage.

 Επιβλέπων: Γεώργιος Δημητρακόπουλος

 Η πτυχιακή απαιτεί μελέτη θεωρίας παιγνίων, betting, betting arbitrage, καθώς και σχεδιασμό και ανάπτυξη σε Java συστήματος συνδυασμένης αναζήτησης σε bookers για πιθανά arbitrage.

 

 

 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος διαχείρισης στόλου και προσωπικού πλοίων

 Επιβλέπων: Γεώργιος Δημητρακόπουλος

 H πτυχιακή απαιτεί μελέτη συστημάτων διαχείρισης στόλου. Θεωρητική ανάλυση συστημάτων διαχείρισης στόλου. Εφαρμογή σε πλοία για αναγνώριση τοποθεσίας πλοίου, προσωπικού και εύρεση λαθρομεταναστών.

 

 

 

Παραλληλοποίηση Αλγορίθμων Χαρτογράφησης Καμμένων Εκτάσεων σε Δορυφορικά Δεδομένα

 Επιβλέπων: Δημήτριος Μιχαήλ

 Στην διπλωματική αυτή θα πρέπει να παραλληλοποιήσετε ένα σύνολο αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων υπεύθυνων για την αυτόματη χαρτογράφηση καμμένων εκτάσεων (burnscarmapping) από δορυφορικές εικόνες LandSat. Η υλοποίηση θα γίνει με χρήση της γλώσσας Python.

 http://www.python.org/

 http://wiki.python.org/moin/ParallelProcessing

 http://www.scipy.org/

 

 

 

Διαμοιρασμός Γραφημάτων σε συστήματα τύπου Pregel

 Επιβλέπων: Δημήτριος Μιχαήλ

 Στην διπλωματική αυτή θα πρέπει να υλοποιήσετε αλγόριθμους διαμοιρασμού γραφημάτων χρησιμοποιώντας το κατανεμημένο σύστημα Giraph που ακολουθεί το μοντέλο εκτέλεσης Bulk Synchronous Parallel (BSP). Η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Java.

- http://en.wikipedia.org/wiki/Bulk_synchronous_parallel

- http://giraph.apache.org/

 

 

 

Εφαρμογή Android για την παρακολούθηση πυρκαγιών

 Επιβλέπων: Δημήτριος Μιχαήλ

 Ανάπτυξη εφαρμογής Android για την παρακολούθηση πυρκαγιών μέσω δορυφορικών δεδομένων. Η εφαρμογή θα διαβάζει δεδομένα από το http://ocean.space.noa.gr/fires και θα παρέχει στον χρήση την δυνατότητα πιστοποίησης συμβάντων πυρκαγιάς με σκοπό την ενίσχυση της ακρίβειας.

 

 

 

Ανάπτυξη/Βελτιστοποίηση κατανεμημένου RDF-store

 Επιβλέπων: Δημήτριος Μιχαήλ

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα αναπτυχθούν/βελτιστοποιηθούν μέρη μίας κατανεμημένης RDF βάσης δεδομένων και θα πραγματοποιηθούν πειράματα σχετικά με την απόδοση του συστήματος. Σκοπός της εργασίας είναι να καταστεί δυνατή η εκτέλεση SPARQL ερωτήσεις αποδοτικά ακόμη και σε δεδομένα που αποτελούνται από δισεκατομμύρια RDF τριάδες.

 

 

 

Μελέτη του ανταγωνισμού της αγοράς των λειτουργικών συστημάτων κινητών συσκευών

 Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

 Οι σύγχρονες κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets) διαθέτουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων υπολογιστών. Τα λειτουργικά τους συστήματα αποτελούν αντικείμενο μελέτης του ανταγωνισμού της αντίστοιχης αγοράς, με κυρίαρχα λειτουργικά τα iOS, Android και Windowsmobile.

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα μελετηθεί ο ανταγωνισμός της αγοράς των λειτουργικών συστημάτων των κινητών συσκευών. Συγκεκριμένα, θα αντληθούν στοιχεία από διαδικτυακές πηγές, όπως οι  http://www.netmarketshare.com, http://w3schools.com/ κλπ, με βάση τα οποία θα δημιουργηθούν κατάλληλες χρονοσειρές οι οποίες και θα μελετηθούν, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των λειτουργικών συστημάτων.

 

 

 

Συμβατικά και διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης – Τεχνο-οικονομική Αποτίμηση

 Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

 Η εξέλιξη του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών, που μέχρι πρότινος παρέχονταν με συμβατικούς τρόπους. Ανάμεσα σε αυτές τις υπηρεσίες είναι και μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση.

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει ανασκόπηση των μέσων παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης τόσο με το συμβατικό τρόπο όσο και διαδικτυακά, καθώς και τεχνοοικονομική αποτίμησή τους, αναφορικά με τη διείσδυση, την κοστολογική σύγκριση, την εξέλιξη, τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, τη διαμόρφωση της αντίστοιχης αγοράς κλπ, ενώ θα αναπτυχθεί ένα απλό επιχειρηματικό σχέδιο παροχής τέτοιων υπηρεσιών, όπου θα περιγραφούν τα νομικά, οικονομικά, τεχνολογικά κ.α. θέματα που ανακύπτουν.

 

 

 

Τεχνοοικονομική επισκόπηση  υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing)

 Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

 Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) αποτελούν μια σημαντική καινοτομία στο χώρο των ΤΠΕ, ενώ αναμένεται να κυριαρχήσουν στις επόμενες δεκαετίες σε κάθε μια από τις μορφές τους (SaaS, PaaS, IaaS).

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επισκόπηση των υπηρεσιών cloudcomputing και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της αγοράς της πληροφορικής. Θα μελετηθούν θέματα που αφορούν στη διείσδυση και την αποδοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων στην αγορά, συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τα κόστη εγκατάστασης και συντήρησης ιδιόκτητων συστημάτων και της χρήσης υπηρεσιών cloud κλπ.

 

 

 

Ανάπτυξη εφαρμογής απεικόνισης φωτογραφιών με βάση την τοποθεσία και τον προσανατολισμό σε κινητά Android

Επιβλέποντες: Κωνσταντίνος Τσερπές, Μάρα Νικολαΐδου

Ο χρήστης ευρισκόμενος σε ένα σημείο θα μπορεί να στρέψει το κινητό του προς μία κατεύθυνση και να δει στην οθόνη μία εικόνα που αντιστοιχεί στην ίδια (ή περίπου την ίδια) περιοχή που βλέπει, τραβηγμένη όμως από έναν άλλο χρήστη κάποια άλλη χρονική στιγμή. Η εικόνα ή εικόνες αν υπάρχουν πολλές θα ανακτώνται από ένα web server. Αντιστοίχως, θα μπορεί να πάρει μία φωτογραφία μίας περιοχής η οποία θα καταχωρηθεί σε ένα web server μαζί με τα απαραίτητα metadata.
Πρόκειται για μία εφαρμογή που θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία του telepresence με τη διαφορά ότι ο χρονισμός είναι αδιάφορος.
Η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει βάση για augmented reality εφαρμογές (http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality).
Κομμάτι της εφαρμογής θα αποτελέσει και η υλοποίηση του server-side κομματιού, το οποίο θα επιτρέπει την υποβολή και αποθήκευση των φωτογραφιών με τα metadata τους.
Εναλλακτικά ή και προαιρετικά, το πρόβλημα του orientation μπορεί να λυθεί και με image processing και τη χρήση scale-invariant feature transform (sift).
Απαραίτητες γνώσεις: Java, Android
Σχετικές πηγές:

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Geotagging
 • http://stackoverflow.com/questions/3930266/what-information-is-stored-in-efix-jpeg-photos-taken-on-the-iphone-with-geotaggi
 • http://code.google.com/p/openintents/wiki/SensorSimulator


Ανάλυση και υλοποίηση μηχανισμών ανοχής σε σφάλματα σε Clouds σε εξομοιωτή

Επιβλέποντες: Κωνσταντίνος Τσερπές, Μάρα Νικολαΐδου

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσουμε τη συμπεριφορά των υπολογιστικών πόρων και την απόδοση του συστήματος όταν πρέπει να ικανοποιηθούν συγκεκριμένα κατώφλια σε ανοχή σε σφάλματα.
Επειδή τα πειράματα αυτά απαιτούν μεγάλη διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων θα χρησιμοποιήσουμε μία επεκτάσιμη εργαλειοθήκη η οποία επιτρέπει τη μοντελοποίηση περιβαλλόντων Cloud που λέγεται CloudSim. Το CloudSim υποστηρίζει τη μοντελοποίηση και δημιουργία μίας ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών (virtual machines-VMs) σε ένα κόμβο ενός Data Center. Επίσης επιτρέπει την εξομοίωση εργασιών και την αντιστοίχισή τους σε ένα κατάλληλο VM. Έτσι, το CloudSim μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη λειτουργία ενός περιβάλλοντος Cloud χωρίς την ανάγκη ύπαρξης πραγματικών υπολογιστικών πόρων.
Απαραίτητες γνώσεις: Java
Σχετικά άρθρα:

 • Ramakrishnan, L.; Koelbel, C.; Yang-suk Kee; Wolski, R.; Nurmi, D.; Gannon, D.; Obertelli, G.; YarKhan, A.; Mandal, A.; Huang, T.M.; Thyagaraja, K.; Zagorodnov, D., "VGrADS: enabling e-Science workflows on grids and clouds with fault tolerance," High Performance Computing Networking, Storage and Analysis, Proceedings of the Conference on , vol., no., pp.1,12, 14-20 Nov. 2009, doi: 10.1145/1654059.1654107
 • JiSu Park; HeonChang Yu; KwangSik Chung; Eunyoung Lee, "Markov Chain Based Monitoring Service for Fault Tolerance in Mobile Cloud Computing," Advanced Information Networking and Applications (WAINA), 2011 IEEE Workshops of International Conference on , vol., no., pp.520,525, 22-25 March 2011, doi: 10.1109/WAINA.2011.10
 • Yilei Zhang; Zibin Zheng; Lyu, M.R., "BFTCloud: A Byzantine Fault Tolerance Framework for Voluntary-Resource Cloud Computing," Cloud Computing (CLOUD), 2011 IEEE International Conference on , vol., no., pp.444,451, 4-9 July 2011, doi: 10.1109/CLOUD.2011.16
 • Saurabh Kumar Garg and Rajkumar Buyya, NetworkCloudSim: Modelling Parallel Applications in Cloud Simulations, Proceedings of the 4th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC 2011, IEEE CS Press, USA), Melbourne, Australia, December 5-7, 2011.
 • Rodrigo N. Calheiros, Rajiv Ranjan, Anton Beloglazov, Cesar A. F. De Rose, and Rajkumar Buyya, CloudSim: A Toolkit for Modeling and Simulation of Cloud Computing Environments and Evaluation of Resource Provisioning Algorithms, Software: Practice and Experience (SPE), Volume 41, Number 1, Pages: 23-50, ISSN: 0038-0644, Wiley Press, New York, USA, January, 2011. (Preferred reference for CloudSim)Ανάλυση αρχών λειτουργίας και ανάπτυξης εφαρμογών σε Firefox OS

Επιβλέποντες: Κωνσταντίνος Τσερπές, Μάρα Νικολαΐδου

Ο φοιτητής που θα αναλάβει αυτή την εργασία θα πρέπει να «χτίσει» to Firefox OS από τα components τα οποία αποτελείται σε ένα λειτουργικό Linux. Στα πλαίσια της εργασίας θα πρέπει να καταγραφούν με λεπτομέρεια τα βήματα κυρίως λόγω των ζητημάτων ασυμβατότητας των διαφόρων βιβλιοθηκών που απαιτούνται. Σκοπός είναι ο φοιτητής να κατανοήσει και εν συνεχεία καταγράψει τις τεχνολογίες πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε το Firefox OS και να παραδώσει μία εργασία όπου θα κάνει μία ενδελεχή ανάλυση του συγκεκριμένου λειτουργικού.
Ιδανικά, θα πρέπει ο φοιτητής να μπορεί να κάνει επίδειξη δημιουργίας και μίας packaged και/ή hosted εφαρμογής στο Firefox OS.
Επιθυμητές γνώσεις: Linux, Javascript, HTML5
Σχετικές πηγές:

 • https://developer.mozilla.org/en-US/Apps
 • https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox_OS/Building_and_installing_Firefox_OS