Department of Informatics and Telematics

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Τα τυχαία γραφήματα (οι τυχαίοι γράφοι) ως μοντέλα δικτύων

Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

H θεωρία των τυχαίων γραφημάτων (γράφων) θεμελιώθηκε από τους Erdös και Rényi [3] στο τέλος της δεκαετίας του ’50. Το τυχαίο γράφημα των Erdös και Rényi είναι ένα από τα παλαιότερα και καλύτερα μελετημένα μοντέλα δικτύων στη διεθνή βιβλιογραφία και συχνά αναφέρεται ως κλασικό. Ωστόσο, το κλασικό τυχαίο γράφημα διαφέρει σημαντικά ως προς τις ιδιότητες του, από τα δίκτυα του πραγματικού κόσμου (real-world), όπως αυτών του Διαδικτύου (αυτόνομα συστήματα) (Internet, autonomoussystems), του Παγκόσμιου Ιστού (ιστοσελίδες) (World-WideWeb, sites), των κοινωνικών δικτύων (socialnetworks).
Ως θέματα προπτυχιακών πτυχιακών εργασιών προτείνονται τα εξής

  • http://www.dit.hua.gr/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif) 20px 7px no-repeat;">Ανασκόπηση των νεότερων αποτελεσμάτων για χρήση καταλλήλων τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων καθώς και των τυπικών πιθανοθεωρητικών ιδιοτήτων του.  Παρουσίαση ειδικών τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων και μελέτη κάποιων από τις ιδιότητες τους, όπως της κατανομής του βαθμού των κορυφών (degreedistribution), του συντελεστή συσταδοποίησης (clusteringcoefficient), της διαπερασιμότητας και της συνεκτικότητας.
  • http://www.dit.hua.gr/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif) 20px 7px no-repeat;">Ανασκόπηση της μεθοδολογίας στατιστικής ανάλυσης δεδομένων δικτύων, όπως της συσταδοποίησης γραφημάτων ( graphclustering) και των αλγορίθμων υλοποίησης τους και ως μελέτη περίπτωσης εφαρμογές τους σε πραγματικά δεδομένα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. B. Bollobás, Random Graphs, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
  2. S. Bornholdt and H. G. Schuster (Eds), Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet,   Wiley-VCH, Weinheim , 2003.
  3. P. Erdös, P and A. Rényi, On random graphs I., Publicationes Mathematicae Debrecen 5 (1959), 290-297.
  4. E.D.Kolaczyk, Statistical Analysis of Network Data: Methods and Models, Springer Series in Statistics, 2003 .
  5. S. E. Schaeffer, Survey Graph clustering, Computer Science Review 1(2007), 27-64.

 

Εξαγωγή γνώσης από δεδομένα αναπαραγωγής ειδήσεων

Επιβλέποντες: Βαρλάμης, Μιχαήλ, Τσερπές

Στόχος της εργασίας είναι να αναλυθούν δεδομένα που αφορούν την αναπαραγωγή της ίδιας είδησης από πολλαπλές ειδησεογραφικές πηγές και να εντοπιστούν πηγές που δημοσιεύουν πρώτες και πηγές που αναπαράγουν, να μοντελοποιηθεί η επιρροή των πηγών ανά κατηγορία ειδήσεων, να βρεθούν ομάδες πηγών που συχνά αναπαράγουν  περιεχόμενο μεταξύ τους.

Ανάπτυξη online εφαρμογής για την παρακολούθηση των διατροφικών συνηθειών με δυνατότητες ελέγχου μεταβολών

Επιβλέποντες: Βαρλάμης, Δημητρακόπουλος, Τσερπές

Στόχος της εργασίας είναι να αναπτυχθεί μια online εφαρμογή η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν τις εβδομαδιαίες διατροφικές τους συνήθειες. Σε δεύτερο χρόνο οι χρήστες θα μπορούν να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία και η εφαρμογή θα μπορεί να ελέγχει αν υπάρχουν μεταβολές.

Ανάπτυξη εφαρμογής για τον αυτόματο εντοπισμό νεολογισμών στην ελληνική ειδησεογραφία 

Επιβλέποντες: Βαρλάμης, Τσερπές, Βασιλοπούλου  

Στόχος της εργασίας είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή η οποία θα συλλέγει περιεχόμενο από ιστοτόπους εφημερίδων και εν συνεχεία με ανάλυση περιεχομένου και χρήση λεξικών θα εντοπίζει όρους οι οποίοι εμφανίζονται για πρώτη φορά και δεν υπάρχουν καταχωρημένοι στα λεξικά (νεολογισμοί) και θα τους προτείνει για ενσωμάτωση. Η εφαρμογή θα επιτρέπει την καταγραφή μετα-δεδομένων όπως η πηγή αρχικής αναφοράς, ο τύπος κειμένου, ο αριθμός αναφορών και διαφορετικών πηγών στις οποιες εμφανίστηκε ο νεολογισμός κλπ.

Διαχείριση arduino και έλεγχος του από το android

Επιβλέποντες: Βαρλάμης, Δημητρακόπουλος, Τσερπές

Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναπτυχθεί μια εφαρμογή σε android κινητό πού θα μπορεί να διαχειρίζεται τους αισθητήρες που ενσωματώνονται στην πλακέτα του arduino. Μέσω αυτής της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα σε μελλοντικούς φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση σχετικά με τους αισθητήρες που μπορεί να προστεθούν στο arduino. Επίσης μέσω της εργασίας γίνεται εφικτή η μελέτη των αποτελεσμάτων διαφορετικών συνδυασμών αισθητήρων. Συνεπώς η εργασία αποτελεί μια πηγή απο την οποία μπορούν οι φοιτητές να αντλήσουνπληροφορίεςώστε να αναπτύξουνεφαρμογές (έξυπνασπίτια, μοντελισμό) Σαν τελικός στόχος αυτής της εργασίας θα είναι να δημιουργηθεί ένα τετρακόπτερο (quadcopter) που θα το χειρίζεται ο χρήστης με το κινητό του τηλέφωνο (smart phone). Επίσης, θα ερευνηθούν οι κατάλληλεςτεχνολογικέςπροϋποθέσειςώστε το τετρακόπτερο να ακολουθεί την πορεία του κινητού τηλεφώνου. 

 Δημιουργία εφαρμογής σε περιβάλλον Android για την παροχή προγνώσεων καιρού σε πραγματικό χρόνο

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα (σε συνεργασία με τον Επίκ. Καθηγητή Πέτρο Κατσαφάδο από το Τμήμα Γεωγραφία)

Περιγραφή:  Στο Χαροκόπειο Πανεπιστημίο λειτουργεί μετεωρολογικός σταθμός, που συλλέγει δεδομένα με βάση τα οποία παράγεται πρόβλεψη καιρού που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://meteoclima.hua.gr.  Η πρόβλεψη αυτή ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι να αναπτυχθεί εφαρμογή για την παροχή των στοιχείων πρόγνωσης που φαίνονται και στο ιστότοπο, που να λειτουργεί σε περιβάλλον Android αλλά η οποία επιπρόσθετα θα επιτρέπει στο χρήστη να εκτελεί το μοντέλο πρόγνωσης καιρού σε πραγματικό χρόνο με τα τρέχοντα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από τον μετεωρολογικό σταθμό. Το μοντέλο πρόβλεψης θα εκτελείται στο κεντρικό σύστημα που ήδη υπάρχει στο Χαροκόπειο και θα καλείται μέσω REST API από την εφαρμογή που εκτελείται στο κινητό τηλέφωνο.

Απαραίτητες Γνώσεις:  Προγραμματισμός σε περιβάλλον AndroidWebServices

Θεματική Περιοχή:  Mobile programmingWebServices

 

Δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για την συνεργατική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα

Στόχος:  Δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ειδικού σκοπού χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε περιβάλλον Django/Python

Περιγραφή:  Το μοντέλο επικοινωνίας και συνεργασίας που υποστηρίζεται από τα κοινωνικά δίκτυα έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτό. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας θα διερευνηθεί η υιοθέτηση του μοντέλου αυτού για την συνεργατική σύνθεση και παροχή σύνθετων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που για την υποστήριξη τους απαιτείται η συνεργασία παραπάνω από ενός κυβερνητικούς φορείς. Τέτοιου είδους υπηρεσίες παρέχονται συνήθως από κεντρικές πύλες (portals) που υποστηρίζουν τη σύνθεση υπηρεσιών τρίτων φορέων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες webservices. Η εναλλακτική προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες να συνεργάζονται ώστε να συνθέτουν μόνοι τους τις σύνθετες υπηρεσίες και να παρακολουθούν την εκτέλεση τους βήμα-βήμα ,έχοντας πλήρη γνώση του τρόπου χρήσης και της διαχείρισης των προσωπικών τους δεδομένων. Θα πραγματοποιηθεί καταγραφή των απαιτήσεων για μία πραγματική μελέτη περίπτωσης, ο σχεδιασμός της λειτουργίας του περιβάλλοντος και η υλοποίηση του σε πιλοτικό επίπεδο.

 

Sentiment Analysis

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γιώργος

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης βαθμού θετικής / αρνητικής τάσης σε κείμενα διαφόρων γλωσσών,βάσει πακέτων λογισμικού (πχ sentiwordnet). Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη portal για reviews προϊόντων και υπηρεσιών

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γιώργος

Θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ιστοσελίδα όπου χρήστες θα μπορούν να αναφέρουν θετικά και αρνητικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών εταιρειών, με εμφανιση σε χάρτη της τοποθεσίας καταστημάτων και με δυνατοτητα βαθμολόγησης εταιρειών. Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

 

Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίων

Επιβλέπων: Μιχαλακέλης Χρήστος

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ενός πλοίου, εφαρμόζοντας τις μεθοδολογίες τεχνοοικονομικής αποτίμησης.

 

Επιχειρηματικό σχέδιο μονάδας αγροτικής παραγωγής

Επιβλέπων: Μιχαλακέλης Χρήστος

Στην παρούσα εργασία θα εκπονηθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο μονάσας αγροτικής παραγωγής και θα αναπτυχθεί η πληροφοριακή υποδομή που απαιτείται για τις ανάγκες της προώθησης των προϊόντων.