Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (MPhil) στην «Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά έως 28.06.2024 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/.

  • Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι είκοσιπέντε (25)

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

 afisa 2024