Αγαπητοί/τες φοιτητές/τριες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές/τριες.
Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές/τριες που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου http://eudoxus.gr/contact.
Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία