04/12/2007: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός - Έργο ΕΠΕΑΕΚ "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (04/12/2007, Αρ. πρωτ. 5539)