28/09/2021: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι, κατά το διάστημα από Τετάρτη 29.09.2021 έως και Τρίτη 05.10.2021, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υπεύθυνη Δήλωση

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την παραλαβή των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που συνδέονται με τη φοιτητική σας ιδιότητα, θα πρέπει να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi προς τη Γραμματεία του Τμήματος, στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το ακόλουθο αίτημα:

"επιθυμώ:

  • την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
  • την αποστολή των προσωπικών μου κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου..........."

στο σημείο αυτό θα σημειώσετε τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να αποσταλούν οι κωδικοί σας.

Επισημαίνουμε ότι στο σύστημα της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπεύθυνης δήλωσης εισέρχεστε με τα δικά σας στοιχεία (όχι του γονέα) διότι με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, όπου θα συμπληρώσετε αντίστοιχα μία υπεύθυνη δήλωση και θα πιστοποιηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης θα γίνεται ταχυδρομικά στο Τμήμα εισαγωγής σας.

2. Ευκρινές αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου

4. Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg). Στην περίπτωση της αποστολής με ταχυδρομείο θα χρειαστούν δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

5. (Μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων

6. Εκτύπωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)

7. Έντυπο Στοιχείων

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, που η αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό τρόπο, τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος – Αθήνα

μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, 05.10.2021!

 

Η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα είναι η 11η Οκτωβρίου 2021 και για το ωρολόγιο πρόγραμμα θα ενημερωθείτε σύντομα!

 

Καλώς Ήρθατε στο Τμήμα μας!