ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για Μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υ.Α. 143458/Ζ1/14-9-2015 (ΦΕΚ 2011/16-9-2015) "Μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας" για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος

(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) έως και τις 15/10/2022 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  • Αίτηση 
  • Πιστοποιητικό Σπουδών / Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα φοίτησής τους
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη,

όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο.

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 1 φωτογραφία

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία