18/06/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Ορισμός Εισηγητικής ΕπιτροπήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Τεχνο-οικονομική ανάλυσή τους»

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 18.06.2010

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

  1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
  2. Καμαλάκης Θωμάς, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
  3. Σφηκόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες Χωρίς Προκ.», (ΦΕΚ 190/23.10.1998, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).