12/07/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Πρόσκληση σε Διενέργεια ΕκλογήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή»

Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικής έκθεσης: 09.07.2010

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 27.07.2010