24/03/2011: Εκλογές ΔΕΠ - Πρόσκληση σε Διενέργεια Εκλογής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα και Σχεδίαση, Ανάλυση Απόδοσης Αρχιτεκτονικών»

Ημερομηνία ΦΕΚ προκήρυξης: 586/28.07.2009 τ. Γ΄

Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 21.12.2009

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 14.01.2010

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 1. Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Απόδοσης Συστημάτων η Θεωρία Περιγραφής & Επαλήθευσης Παράλληλων Προγραμμάτων», (ΦΕΚ. Μετ/σης 127/12.08.1999, τ. Ν.Π.Δ.Δ).
 2. Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας»,  (ΦΕΚ. 128/22.05.2000, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 3. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).


Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
 2. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστήμων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα-Προσομοίωση,  (ΦΕΚ. 897/8.11.2007, τ. Γ΄)
 3. Καραμπατζός Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική», (ΦΕΚ 147/05.09.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 4. Καρατζά Ελένη, Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα», (ΦΕΚ 135/25.02.2010, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 5. Κοζύρης Νεκτάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόματη Παραλληλοποίηση Αλγορίθμων και Απεικόνιση σε Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων», (ΦΕΚ. 435/14.05.2008, τ. Γ΄).
 6. Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Απόδοσης Συστημάτων η Θεωρία Περιγραφής & Επαλήθευσης Παράλληλων Προγραμμάτων», (ΦΕΚ. Μετ/σης 127/12.08.1999, τ. Ν.Π.Δ.Δ).
 7. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με Έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία», (ΦΕΚ. 72/29.04.1998 τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 8. Νικολαΐδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
 9. Πεκμεστζή Κιαμάλ, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών-Λογική Σχεδίαση Αριθμητικών Κυκλωμάτων», (ΦΕΚ. 39/18.02.2000, τ. Ν.Π.Δ.Δ).
 10. Πνευματικάτος Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», (ΦΕΚ. 218/ 19.09.2002, τ. Ν.Π.Δ.Δ).
 11. Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας»,  (ΦΕΚ. 128/22.05.2000, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).


Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικού σημειώματος: 21.03.2011

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 18.04.2011