Αθήνα, 01/03/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει:

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων – Ψηφιακές Βιβλιοθήκες».

ΦΕΚ δημοσίευσης: 161/13.02.2012, τ. Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 07.05.2012.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, θα πρέπει να αποστέλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου (Ελ. Βενιζέλου 70, 17671 Καλλιθέα), πληροφορίες τηλ. 210-9549280-282, (ώρες 10.00 –14.00).

Κατεβάστε την ανακοίνωση