15/06/2012: Εκλογές ΔΕΠ - Αποτέλεσμα Εκλογής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυση τους»
 
Ημερομηνία ΦΕΚ προκήρυξης: 1015/18.11.2011 τ. Γ΄
 
Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 01-03-2012
 
Εκλεκτορικό σώμα
 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
 2. Αραπογιάννη-Θεοφάνου Αγγελική, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικοηλεκτρονική και Μικροηλεκτρονική (Με έμφαση στη σχεδίαση κυκλωμάτων πολύ υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης)», (ΦΕΚ 620/30.08.2011, τ.Γ').
 3. Βάινος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμης των Υλικών», (ΦΕΚ 241/08.10.2004, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 4. Βαμβακάρη Μαλβίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές», (ΦΕΚ 388/16.06.2011, τ. Γ΄). 
 5. Γλύτσης Ηλίας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικές Εφαρμογές, Διάδοση Κυμάτων & Ηλεκτροοπτική», (ΦΕΚ 2/08.01.2003, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 6. Μεράκος Λάζαρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», (ΦΕΚ 63/14.5.1993, τ. Ν.Π.Δ.Δ.). 
 7. Νικολαΐδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
 8. Ρούδας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Τηλεπικοινωνίες», (ΦΕΚ 165/11.07.2003, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 9. Σεραφετινίδης Αλέξανδρος-Παναγιώτης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε., με γνωστικό αντικείμενο «Οπτοηλεκτρονική, Laser και Εφαρμογές», (ΦΕΚ 307/10.12.2001, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 10. Σοφιανοπούλου Χρυσούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της Πληροφορικής Κατάρτισης», (ΦΕΚ 544/25.06.2010, τ. Γ΄).
 11. Σφηκόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές και μικροκυματικές επικοινωνίες χωρίς προκ.», (ΦΕΚ 190/23.10.1998, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 
Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 15.03.2012
 
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή:
 1. Σφηκόπουλο Θωμά, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές και μικροκυματικές επικοινωνίες χωρίς προκ.», (ΦΕΚ 190/23.10.1998, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 2. Γλύτση Ηλία, Καθηγητή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικές Εφαρμογές, Διάδοση Κυμάτων & Ηλεκτροοπτική», (ΦΕΚ 2/08.01.2003, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 3. Αναγνωστόπουλο Δημοσθένη, Καθηγητή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης: 14.05.2012
 
Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 12.06.2012
Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Καμαλάκης Θωμάς 
Αριθμός παρόντων Εκλεκτόρων: 11
Σύνολο θετικών ψήφων: 11