05/10/2012: Εκλογές ΔΕΠ - Πρόσκληση σε Διενέργεια Εκλογής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων- Ψηφιακές Βιβλιοθήκες»

 

Ημερομηνία ΦΕΚ προκήρυξης: 161/13.02.2012, τ. Γ΄

Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 21.06.2012

 

Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
 2. Ασημακόπουλος Νικήτας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα με Έμφαση στη Συστημική Ανάλυση», (ΦΕΚ 42/28.02.2001, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 3. Βαρβαρίγου Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα Συστήματα & Δίκτυα Πολυπλέγματος (Grid)», (ΦΕΚ 127/18.02.08, τ. Γ΄).
 4. Βασιλακόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα», (ΦΕΚ 59/21.04.1997, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 5. Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυή Συστήματα», (ΦΕΚ 183/29.07.2003, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 6. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστήμων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα-Προσομοίωση»,  (ΦΕΚ 897/8.11.2007, τ. Γ΄)
 7. Καπιδάκης Σαράντος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην Ηλεκτρονική Δημοσίευση και τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 258/09-04-2009, τ. Γ΄)
 8. Καρατζά Ελένη, Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα», (ΦΕΚ 135/25.02.2010, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 9. Λορέντζος Νικόλαος, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Τμήμα, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συστημάτων-Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων», (ΦΕΚ 37/22.02.2005, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 10. Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας»,  (ΦΕΚ 128/22.05.2000, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 11. 1Χρυσικόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική – Δίκτυα – Ασφάλεια Πληροφοριών», (ΦΕΚ 204/28.03.2007, τ. Γ΄).

 

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 10.07.2012

 

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
 2. Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας»,  (ΦΕΚ 128/22.05.2000, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 3. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστήμων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα-Προσομοίωση»,  (ΦΕΚ 897/8.11.2007, τ. Γ΄)

 

Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης: 07.09.2012

 

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 29.10.2012