05/01/2015: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κατεβάστε την ανακοίνωση