ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με τη διαδικασία μεταφοράς θέσης με οικονομικά κριτήρια που πραγματοποιήθηκε από τριμελή επιτροπή του Τμήματος, εγκρίνεται η εγγραφή των παρακάτω φοιτητών:
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΑΣΩΝ
2 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3 ΜΑΓΕΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
4 ΜΕΛΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
  7 ΝΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
8 ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
9 ΚΩΤΣΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής μέχρι και την Τρίτη 20/01/2015 την αίτηση διαγραφής (με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα προέλευσης) ή το Αποφοιτήριο (Διαγραφή) από το Τμήμα προέλευσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.
Από τη Γραμματεία