Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Τετάρτη 08/11/2017 έως και την Παρασκευή 10/11/2017 κατά τις ώρες 10.00 – 13.30 μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

Από τη Γραμματεία