Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, γίνεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.
Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) στην πιο κάτω διεύθυνση.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής
Ομήρου 9, 17778, Ταύρος Αθήνα

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

  • αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ)
  • αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
  • βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)
  • φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 2109549400.