27/07/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Αποτέλεσμα ΕκλογήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή»

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 27.07.2010

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης
Αριθμός παρόντων Εκλεκτόρων: 9
Σύνολο θετικών ψήφων: 9