01/09/2011: Εκλογές ΔΕΠ - Αποτέλεσμα Εκλογής

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ  ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Και Τεχνο-Οικονομική Ανάλυση τους»

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 31.08.2011

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Μιχαλακέλης Χρήστος
Αριθμός παρόντων Εκλεκτόρων: 10
Σύνολο θετικών ψήφων: 10