04/03/2011: Εκλογές ΔΕΠ - Ορισμός Εισηγητικής ΕπιτροπήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές»

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 04.03.2011

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

  1. Κούτρας Μάρκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική και Εφαρμοσμένες Πιθανότητες», (ΦΕΚ 210/31.08.2000,  τ΄ Ν.Π.Δ.Δ.)
  2. Δελλαπόρτας Πέτρος, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική», (ΦΕΚ 260/14.09.2006, τ. Γ΄).
  3. Παπαδάτος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών,  Τμήμα Μαθηματικών, με γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες και Στατιστική», (ΦΕΚ 294/02.05.2007, τ. Γ΄)