Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι:

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα-Προσομοίωση

Γραφείο: 4.5, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 11:00 - 13:00
Τηλ.: +30 210 9549420
e-mail: dimosthe[at]hua
[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~dimosthe

Μάρα Νικολαΐδου, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Κατανεμημένα Συστήματα, Μοντελοποίηση Συστημάτων και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Γραφείο: 4.1, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 16:00 - 18:00
Τηλ
.: +30 210 9549410
e-mail: mara
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~mara

Μαλβίνα Βαμβακάρη, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Πιθανότητες-Συνδυαστική-Στατιστική και Εφαρμογές

Γραφείο: 5.2, 5ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη και Τετάρτη 12:00 - 14:00
Τηλ
.: +30 210 9549404
e-mail: mvamv
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://dit.hua.gr/~mvamv

Θωμάς Καμαλάκης, Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους, Κοσμήτορας του Τμήματος

Γραφείο: 4.4, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 08:30 - 10:30
Τηλ
.: +30 210 9549406
e-mail: thkam
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://galaxy.hua.gr/~thkam

Iraklis 254x300

Ηρακλής Βαρλάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Δεδομένων

Γραφείο: 5.1, 5ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 11:00 - 13:00
Τηλ
.: +30 210 9549405
e-mail: varlamis
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~varlamis/

Χρύσα Σοφιανοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης και της Πληροφορικής Κατάρτισης

Γραφείο: 5.3, 5ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 15:00 - 17:00
Τηλ
.: +30 210 9549412
e-mail: csofian
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~csofian/

Singapore George short Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα και Τηλεματικές Εφαρμογές

Γραφείο: 4.2, 4ος όφορος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 08:30 - 10:30
Τηλ
.: +30 210 9549426
e-mail: gdimitra[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~gdimitra

Δημήτριος Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός

Γραφείο: 5.5, 5ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 11:00 - 13:00
Τηλ
.: +30 210 9549411
e-mail: michail
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~michail

Χρήστος Μιχαλακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Γραφείο: 4.7, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 11:00 - 13:00
Τηλ
.: +30 210 9549414
e-mail: michalak
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~michalak

Κωνσταντίνος Τσερπές, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό

Γραφείο: 4.6, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 13:00 - 15:00 το χειμερινό εξάμηνο, κάθε Δευτέρα 10:00 - 12:00 το εαρινό εξάμηνο
Τηλ
.: +30 210 9549413
e-mail: tserpes
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/~tserpes

Παναγιώτης Ριζομυλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Κρυπτογραφία

Γραφείο: 4.4, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 13:00 - 15:00
Τηλ
.: +30 210 9549556
e-mail: prizomil
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.dit.hua.gr/~prizomil/

Γεώργιος Κουσιουρής, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες και Απόδοση Υπηρεσιοστρεφών Εφαρμογών και Υποδομών

Γραφείο: 3.5, 3ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Τετάρτη 14:00 - 16:00 (εαρινό εξάμηνο 2022-2023)
Τηλ
.: +30 210 9549409
e-mail: gkousiou
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα:

Σωτήριος Ξύδης, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Ψηφιακή Σχεδίαση και Αξιόπιστα Ενσωματωμένα Συστήματα

Γραφείο: 4.8, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 13:00 - 15:00
Τηλ
.: +30 210 9549445
e-mail: sxydis
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα:

Τέτα Σταμάτη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Γραφείο: 4.3, 4ος όροφος, Ώρες γραφείου: κάθε Παρασκευή 12:00 - 14:00
Τηλ
.: +30 210 9549425
e-mail: teta
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα:

bardaki

Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακά Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού και Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Γραφείο: 4.3 Ώρες γραφείου: κάθε Πέμπτη 13:00 - 15:00 
Τηλ
.: +30 210 9549419
e-mail: cleobar
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα:

profile m

Χρήστος Δίου, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

Γραφείο:  Ώρες γραφείου: 
Τηλ
.: +30 210 9549449
e-mail: cdiou
[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα:

Georgios Th. Papadopoulos

Γεώργιος Θ. Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Γραφικά υπολογιστών και υπολογιστική όραση

Γραφείο: 3.4, Ώρες γραφείου: κάθε Τρίτη 12:00 - 14:00
Τηλ.: +30 210 9549
e-mail: g.th.papadopoulos[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα:https://www.linkedin.com/in/georgios-th-papadopoulos-70569b15/

Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, Λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο Ευχρηστία Διαδικτυακών Τόπων και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Γραφείο: 5.4, 5ος όφορος
Τηλ.: +30 210 9549403
e-mail: kv[at]hua[dot]gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://www.dit.hua.gr/index.php/el/?option=com_content&view=article&id=29

Μπορείτε να βρείτε το μητρώο των γνωστικών αντικειμένων του τμήματος εδώ.

Τα διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ είναι:

Γεώργιος Καραμπατζός †, Καθηγητής

Ανδρέας Κυριακούσης, Oμότιμος Καθηγητής

Γραφείο: 4.3, 4ος όροφος
Τηλ
.: +30 210 9549408
e-mail: akyriak
[at]hua[dot]gr