Διεύθυνση

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
Ομήρου 9 
177 78, Ταύρος

 

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Tel.: +30 210 9549400, 

E-mail: itsec[at]hua[dot]gr  

 
Γραμματεία Μεταπτυχιακού "Πληροφορική και Τηλεματική" 

Tel: +30 210 9549402

E-mail: itpsec[at]hua[dot]gr 

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού "Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική"
Tel: +30 210 9549460, 

E-mail: dhasec[at]hua[dot]gr

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Tel: +30 210 9549460,

E-mail: applied[at]hua[dot]gr

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού "Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφορική" (Mphil)

Tel: +30 210 9549440,

E-mail: mphilsec[at]hua[dot]gr

 

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Tel: +30 210 9549440, 

E-mail: itphdsec[at]hua[dot]gr (Doctorate Studies)

 

Προϊσταμένη Γραμματείας 

+30 210 9549444