Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε η διδασκαλία του μαθήματος "Δομές Δεδομένων" δε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15.01.2020, θα πραγματοποιηθεί όμως την εβδομάδα των αναπληρώσεων και συγκεκριμένα την Τετάρτη 22.01.2020, στις 09.00-12.00 στο αμφιθέατρο.

 

Με εκτίμηση,

Από τη  Γραμματεία