Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε η διδασκαλία του μαθήματος "Προγραμματισμός Ι" δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.01.2020, θα πραγματοποιηθεί όμως την εβδομάδα των αναπληρώσεων και συγκεκριμένα την Πέμπτη 23.01.2020, στις 09.00-11.30 στο αμφιθέατρο.

 

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε η διδασκαλία του μαθήματος "Προγραμματισμός Ι" δεθα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16.01.2020, θα πραγματοποιηθεί όμως την εβδομάδα των αναπληρώσεων και συγκεκριμένα την Πέμπτη 23.01.2020, στις 09.00-11.30στο αμφιθέατρο.
Με εκτίμηση,
Από τη  Γραμματεία