Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, στην εφαρμογή των μέτρων και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, πως όλοι οι ενεργοί φοιτητές θα πρέπει να προβούν στη δήλωση συμμετοχής στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, ΜΟΝΟ για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει, μέσω της δικτυακής πύλης https://e-studies.hua.gr/unistudent  αυστηρά έως και την Παρασκευή 29.05.2020.

Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία:

  1. όνομα χρήστη (χωρίς @hua.gr)
  2. κωδικό (αυτό που έχουν για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες)Στη συνέχεια επιλέγουν από το μενού «Δηλώσεις»/την επιλογή «Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής σε Εξεταστική»

image

Οι φοιτητές επιλέγουν και δηλώνουν σε ποια μαθήματα επιθυμούν να εξεταστούν την τρέχουσα εξεταστική περίοδο και επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατηγορίες στην οποία εμπίπτουν:

  1. Δηλώνω ότι έχω διαθέσιμο τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (υπολογιστή/κάμερα/μικρόφωνο/ηχείο) για να εξεταστώ εξ αποστάσεως
  2. Ανήκω σε ευπαθή ομάδα ή συγκατοικώ με άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα σύμφωνα με την ΚΥΑ ΑΔΑ ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2
  3. Βρίσκομαι εκτός Ελλάδος και αυτή τη στιγμή δε δύναμαι να ταξιδέψω στην Ελλάδα λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις.

Επιλέγοντας «Αποθήκευση» αποθηκεύονται και οι επιλογές αυτές στη βάση δεδομένων.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν δηλώσει την πρόθεση του να εξεταστεί στα μαθήματα στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, οι όποιο περιοριστικοί λόγοι δεν θα ληφθούν για την εξέταση του εκάστοτε μαθήματος.