Για το Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Εξετάσεων ΠΠΣ πατήστε εδώ
Στο πρόγραμμα αναφέρεται και ο τρόπος εξέτασης:
  • Προφορικά - σημαίνει ότι οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα με εξ αποστάσεως εργαλεία τηλεδιάσκεψης
  • Εργασία - σημαίνει ότι οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα μέσω εργασίας που θα κατατίθεται ηλεκτρονικά εντός της ημέρας εξέτασης
Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον ακριβή τρόπο εξέτασης, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, τον χρονοπρογραμματισμό του προγράμματος εξέτασης των προφορικών εξετάσεων, κτλ, θα δοθούν από τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος.