08/02/2013: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής


Αθήνα, 08/02/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου   για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, θα πρέπει να οφείλουν το πολύ μέχρι 5 μαθήματα. Επίσης, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας  σύμφωνα με το μέσο όρο επίδοσης  των υποχρεωτικών μαθημάτων των πρώτων 5 ή 7 (αντίστοιχα) εξαμήνων φοίτησης.
Το χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος  είναι έως 8 εβδομάδες (ελάχιστο 4 εβδομάδες), συνεχόμενα ή τμηματικά, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Η καλοκαιρινή περίοδος ξεκινά κατά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και λήγει τέλος Αυγούστου.
Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής  και Τηλεματικής μέχρι 22/02/2012. Σημείωνεται ότι οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 3 κατά σειρά προτεραιότητας από τις διαθέσιμες θέσεις ΠΑ σε  Ερευνητικά Ιδρύματα και Εταιρείες.
Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται οι 33 συνολικά διαθέσιμες θέσεις για ΠΑ σε Ερευνητικά Ιδρύματα και Εταιρείες  καθώς και τα αντίστοιχα αντικείμενα απασχόλησης και η κατανομή των θέσεων αυτών.

 

Ερευνητικά Ιδρύματα  Ινστιτούτα

Αντικείμενο Απασχόλησης

Προσφερόμενες Θέσεις

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης.

 

1) Περιγραφή των προδιαγραφών που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία εγκατάστασης ενός cluster, απο την επιλογή εξοπλισμού μέχρι την εγκατάσταση και χρήση.  Απαιτεί βασικές γνώσεις υπολογιστικών συστημάτων, H/W & S/W.

2) Δορυφορικές εικόνες και εφαρμογές σε "έξυπνες" συσκευές κινητών επικοινωνιών: διαμόρφωση ιδέας για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.  Απαιτεί βασικές γνώσεις προγραμματισμού σε κινητά (προγραμματισμός σε Google Android ή/και iOS SDKs) και βασικές γνώσεις επεξεργασίας εικόνας. 

 

2

 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Τομέας εργασίας/Θέματα (ενδεικτικά): 
- Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής προσωποποίησης (personalization) 

- Ανάπτυξη εφαρμογής εξόρυξης πληροφορίας από ανοικτή διαβούλευση

4

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

Ενδεικτικά Θέματα: Ασφάλεια και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

4

 

Εταιρείες

Αντικείμενο Απασχόλησης

Προσφερόμενες Θέσεις

                Vodafone Greece

 

 • παρακολούθηση και καταγραφή της απόδοσης συνεργατών του τμήματος Πληροφορικής της VF μέσω συμφωνημένων διαδικασιών και εργαλείων.
 • παραγωγή ανάλογων reports και στη διαμόρφωση των δεικτών απόδοσης.
 • πιθανή ανάπτυξη νέων τεχνικών και εργαλείων παρακολούθησης απόδοσης συνεργατών  του τμήματος Πληροφορικής της Vodafone.
 • perform day to day tasks related with systems support like maintenance
 • support on creating documentation on the team's responsibilities in order to deliver a set of documents for the team that describe operational activities
 • gather important experiences from working within a technology experienced team on a production system

7

European Profiles

 

 • Τεχνική Υποστήριξη στη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών ΙΤ της εταιρείας
 • Συμμετοχή στη συγγραφή τεχνικών προσφορών προς πελάτες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για ανάπτυξη εφαρμογών ΙCT & Τηλεματικής
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση εφαρμογών ΙCT & Τηλεματικής για λογαριασμό πελατών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
 • Συμμετοχή στην συγγραφή προτάσεων ερευνητικών έργων  ΙCT & Τηλεματικής συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών έργων ΙCT & Τηλεματικής συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους

2

SciFy

 

Ανάπτυξη ανοικτά διαθέσιμων εφαρμογών και συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης

4

Singular Logic

Ανάπτυξη Λογισμικού (Development)

2

El- Translations

Έλεγχος ορθής λειτουργίας δικτύων καθώς και συντήρηση - αναβάθμιση Η/Υ και λογισμικού. Παρακολούθηση, διαχείριση και επίλυση θεμάτων ασφαλείας και άλλων προβλημάτων δικτύων, Η/Υ και περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, σκάνερ κ.λπ.). Ανάπτυξη και ανανέωση των ιστοτόπων της εταιρείας. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα θέματα μάρκετινγκ  (e-marketing,  προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.)

3

Schoolnet

Ανάπτυξη πολυμεσικών αρχείων (αρχεία για διδασκαλία μαθημάτων συνδυάζοντας εικόνα και ήχο) κάνοντας χρήση του Adobe Flash και του Articulate Quizmaker (για ανάπτυξη ερωτήσεων τεστ).  

3

Inte*Learn

e-learning, ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνολογίες flash.

1

CYTA

Διαχειριστικές ενέργειες στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων της Εταιρείας, ή εκτιμήσεις απόδοσης επενδύσεων σε επεκτάσεις του δικτύου της ή σε νέες τεχνολογίες

1