Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τις υποτροφίες “Γ. Καραμπατζός” του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο στοιχείων. Θα πρέπει επίσης να μας επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση την οποία θα την εκδώσετε μέσω της πιστοποιημένης εφαρμογής του www.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).

Η υπεύθυνη δήλωση θα ειναι προς την Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής και θα αναφέρει:

¨Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει άλλη υποτροφία για την επίδοση μου στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 201-20 του ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεματική»¨.

Στο έντυπο στοιχείων στις σημειώσεις παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό λογαριασμού σας και την τράπεζα και αν μπορείτε να μας επισυνάψετε μια φωτοτυπία της πρώτης όψης του βιβλιαρίου της τράπεζας ή εκτύπωση των στοιχείων του λογαριασμού από e- banking.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα ανωτέρω έγγραφα (σε ηλεκτρονική μορφή υπογεγραμμένα) το συντομότερο δυνατό στο email της Γραμματείας.

 

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ