Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Έκτατου Διδακτικού Προσωπικού.