Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφής, οι οποίοι υπέβαλλαν ένσταση και έγινε δεκτή στην υπ’ αριθμ. 207185/Ζ1/27-11-2017 Υ.Α., με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, έως και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 κατά τις ώρες 10.00 – 13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ομήρου 9, Ταύρος, 2ος όροφος), προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία