Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Δευτέρα 19/11/2018 έως και την Πέμπτη 22/11/2018 κατά τις ώρες 10.00 – 13.00 μ.μ., στη Γραμματεία του Τμήματος (Ομήρου 9, Ταύρος), προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

Από τη Γραμματεία