08/07/2008: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού - Έργο ΕΠΕΑΕΚ "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (08/07/2008, Αρ. πρωτ. 6243)