Παρακαλούμε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πατήστε εδώ