Για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού  (Δ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου παρακαλούμε πατήστε εδώ

Πρότυπο Αίτησης Υποψηφιότητας