15/06/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Ορισμός Εκλεκτορικού ΣώματοςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή»

Ημερομηνία ΦΕΚ προκήρυξης: 225/22.03.2010 τ. Γ΄

Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 15.06.2010

Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υπολογιστών», (ΦΕΚ 141/25.08.1997, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 2. Βαρβαρίγου Θεοδώρα, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα Συστήματα & Δίκτυα Πολυπλέγματος (Grid)», (ΦΕΚ 127/18-02-08, τ.Γ΄).
 3. Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυή Συστήματα», (ΦΕΚ 183/29.07.2003, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 4. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστήμων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα-Προσομοίωση»,  (ΦΕΚ. 897/8.11.2007, τ. Γ΄).
 5. Γρηγοριάδου Μαρία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών  Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική στην εκπαιδευτική και γλωσσική τεχνολογία», (ΦΕΚ 716/2.09.2009).
 6. Καραμπατζός Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική», (ΦΕΚ 147/05.09.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 7. Καρατζά Ελένη, Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα», (ΦΕΚ. 135/25.02.2010, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 8. Κυριακούσης Ανδρέας, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές-Συνδυαστική», (ΦΕΚ 101/29.06.1999, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 9. Σφηκόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες Χωρίς Προκ.», (ΦΕΚ 190/23.10.1998, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 10. Τσαλίδης Φίλιππος, Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Διατάξεων και Συστημάτων με Διακριτά και Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Στοιχειά», (ΦΕΚ 148/14-10-92).
 11. Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικές Παράλληλης Επεξεργασίας», (ΦΕΚ. 128/22.05.2000, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).


Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 18.06.2010