15/06/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Ορισμός Εκλεκτορικού ΣώματοςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Τεχνο-οικονομική ανάλυσή τους»

Ημερομηνία ΦΕΚ προκήρυξης: 45/27.01.2010 τ. Γ΄

Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 15.06.2010

Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ 814/31.08.2010, τ. Γ΄).
 2. Βαμβακάρη Μαλβίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική – Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές», (ΦΕΚ 23/22.01.2010, τ. Γ΄).
 3. Βαρλάμης Ηρακλής, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων»,  (ΦΕΚ 750/4.09.2009).
 4. Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων – Ευφυή Δίκτυα», (ΦΕΚ 1028/ 10-12-2007, τ. Γ΄).
 5. Καμαλάκης Θωμάς, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
 6. Καραμπατζός Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική», (ΦΕΚ 147/05.09.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 7. Κυριακούσης Ανδρέας, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές-Συνδυαστική», (ΦΕΚ 101/29.06.1999, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 8. Κωνσταντίνου Φίλιππος, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογές στα Μικροκύματα», (ΦΕΚ 204/31.12.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 9. Μιχαήλ Δημήτριος, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Προγραμματισμός», (ΦΕΚ 479/08.06.2010, τ. Γ΄).
 10. Νικολαΐδη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
 11. Σφηκόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές και Μικροκυματικές Επικοινωνίες Χωρίς Προκ.», (ΦΕΚ 190/23.10.1998, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).


Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 18.06.2010