18/06/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Ορισμός Εισηγητικής ΕπιτροπήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή»

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 18.06.2010

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

  1. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστήμων, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα-Προσομοίωση»,  (ΦΕΚ. 897/8.11.2007, τ. Γ΄).
  2. Καραμπατζός Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική», (ΦΕΚ 147/05.09.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
  3. Βλαχάβας Ιωάννης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Λογικού Προγραμματισμού και Ευφυή Συστήματα», (ΦΕΚ 183/29.07.2003, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).