13/07/2010: Εκλογές ΔΕΠ - Πρόσκληση σε Διενέργεια ΕκλογήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνικές Προγραμματισμού Συστημάτων στον Παγκόσμιο Ιστό (web)»

Ημερομηνία ΦΕΚ προκήρυξης: 586/28.07.2009 τ. Γ΄

Ημερομηνία σύγκλησης Γ.Σ.Ε.Σ. για ορισμό Εκλεκτορικού Σώματος: 21.12.2009

Εκλεκτορικό σώμα

 1. Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Προσομοίωση Διακριτών Συμβάντων με Υπολογιστή», (ΦΕΚ. 86/01.04.2004,  τ΄ Ν.Π.Δ.Δ).
 2. Βακάλη Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικά Συστήματα και Παγκόσμιος Ιστός», (ΦΕΚ 929/15.11.2007, τ. Γ΄).
 3. Βαρλάμης Ηρακλής, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων»,  (ΦΕΚ 750/4.09.2009).
 4. Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Ευχρηστία Διαδικτυακών Τόπων και  Ηλεκτρονικό Εμπόριο», (ΦΕΚ . 749/4.09.2009).
 5. Καμαλάκης Θωμάς, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Οπτικές Επικοινωνίες και Τεχνοοικονομική Ανάλυσή τους», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
 6. Καραμπατζός Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική», (ΦΕΚ 147/05.09.1996, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 7. Κυριακούσης Ανδρέας, Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Εφαρμογές-Συνδυαστική», (ΦΕΚ 101/29.06.1999, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 8. Μαρτάκος Δρακούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές Διαδικτύου», (ΦΕΚ 158/19.7.2002, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 9. Νικολαΐδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
 10. Σοφιανοπούλου Χρυσούλα, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφική και Κοινωνική Ανάλυση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης με Έμφαση στις Θετικές Επιστήμες», (ΦΕΚ 132/04.06.2004).
 11. Σταμέλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΑΠΘ, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής, με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού και Τεχνολογία Λογισμικού», (ΦΕΚ 539/6-6-08, τ. Γ΄).


Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος για ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής: 14.01.2010

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 1. Μαρτάκος Δρακούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές Διαδικτύου», (ΦΕΚ 158/19.7.2002, τ. Ν.Π.Δ.Δ.).
 2. Νικολαΐδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένα Συστήματα και Μοντελοποίηση Συστημάτων-Ψηφιακές Βιβλιοθήκες», (ΦΕΚ 352/17.04.2008, τ. Γ΄).
 3. Βαρλάμης Ηρακλής, Λέκτορας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δεδομένων»,  (ΦΕΚ 750/4.09.2009).


Ημερομηνία κατάθεσης Εισηγητικού σημειώματος: 12.07.2010

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 29.07.2010