20/04/2011: Εκλογές ΔΕΠ - Αποτέλεσμα ΕκλογήςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα και Σχεδίαση, Ανάλυση Απόδοσης Αρχιτεκτονικών»

Ημερομηνία σύγκλησης Εκλεκτορικού σώματος για διενέργεια εκλογής: 18.04.2011

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: -
Αριθμός παρόντων Εκλεκτόρων: 8
Αριθμός εκλεκτόρων που δεν ψήφισαν κανέναν υποψήφιο: 7
Αριθμός εκλεκτόρων που ψήφισαν κάποιον υποψήφιο: 1